Avtalet mellan Svensk Elitfotboll och Kentaro AG rörande medierättigheter, vilket gällde fram till och med 2015, har avslutats i förtid på grund av Kentaro AG:s konkurs.

 

TV4-Gruppen/C More och Svensk Elitfotboll har sedan tidigare tecknat ett medierättighets- och affärssamarbetsavtal för perioden 2016-2019.

 

Nu har TV4-Gruppen/C More och Svensk Elitfotboll tecknat ett nytt avtal om att detta samarbete skall påbörjas tidigare, med omedelbar verkan från undertecknandet och fram till 2016.

 

”Situationen som uppstod genom Kentaro AG:s konkurs var kritisk för Svensk Elitfotboll men har nu lösts genom att affärsrelationen med Kentaro AG har avslutats och att det därefter har tecknats ett nytt avtal med TV4/C More. Svensk Elitfotboll har redan tidigare tecknat ett medierättighets- och affärssamarbetsavtal med TV4/C More för perioden 2016-2019.

 

Det avtal som nu har träffats innebär att Svensk Elitfotboll och TV4/C More kan inleda sitt affärssamarbete redan från och med hösten 2014 vilket vi ser som positivt för utvecklingen av klubbarnas verksamhet och för elitfotbollens konkurrenskraft.” säger Lars-Christer Olsson, ordförande i Svensk Elitfotboll.

 

”Det är givetvis olyckligt att den här situationen uppstått, men glädjande att vi tillsammans med SEF kunnat ingå ett helt nytt avtal som löser situationen på ett bra sätt för både svensk fotboll och våra tittare. Det nya avtalet pekar fram mot vårt redan långsiktiga samarbete kring svensk fotboll, ett samarbete som också visar på vikten av att ha en nära dialog med rättighetsinnehavarna.” säger Casten Almqvist, vd TV4-Gruppen.

 

För ytterligare information, kontakta:

Svensk Elitfotboll:

Lars-Christer Olsson, Ordförande 0766 354192

Mats Enquist, Generalsekreterare 0705 937771

 

TV4-Gruppen/C More:

Magnus Törnblom, pressansvarig corporate TV4-Gruppen, 0702 66 27 12