I början av 2021 inledde Goalunit, tillsammans med Svensk Elitfotboll (SEF), Projekt 500 med syftet att stärka konkurrenskraften hos svenska fotbollsklubbar i Europa. Målet med projektet är att öka de svenska klubbarnas intäkter från försäljning av spelarkontrakt med 500 miljoner kronor per år.

Efter flera år av att ha legat runt 300 miljoner kronor i försäljning satte SEF-klubbarna försäljningsrekord 2022. Preliminära siffror tyder på att 2023 kommer bli minst lika bra.

Ökningen kan främst förklaras av det underliggande värdet i klubbarnas spelartrupper, vilket kollektivt 2022 var 50 procent högre än 2021. Det underliggande värdet räknas ut av Goalunits algoritm och baseras på ålder, speltid, position och återstående kontraktslängd. Det visar truppens återförsäljningspotential.

Det finns fortfarande utrymme för förbättring, främst när det gäller långsiktig planering av spelartrupperna och talangutveckling. När man ser på den samlade ligannivån ligger klubbarna i Allsvenskan fortfarande lite efter sina mer progressiva skandinaviska rivaler i Norge och Danmark vad gäller försäljningspotential inför kommande transferfönster.

Data visar att klubbar som sportsligt överträffar sina ekonomiska förutsättningar gör det eftersom de utmärker sig i långsiktig planering av sin trupp. Det leder till ökad vinst från handel med spelarkontrakt och därmed större hävstång i deras utvecklingsinsatser vilket kontinuerligt tillför värde till laget, både sportsligt och ekonomiskt.

Detta är också logiken bakom Goalunits arbetssätt.

Enligt Goalunits analys finns bästa praxis bland ligorna i Nederländerna, Belgien och Portugal, medan ligorna i Polen, Finland, Island, Grekland och Turkiet har mycket utrymme för förbättring.