När den Svenska Fotbollssupporterunionen (SFSU) hade årsmöteshelg så var det med Svensk Elitfotbolls avgående generalsekreterare Mats Enquist som inbjuden gäst.
– Vi ville tacka av Mats. Det handlar inte bara om ett gott samarbete, utan det har också funnits en öppenhet, ärlighet och ett stort förtroende för varandra med Mats. Det har varit högt i tak. Utan det så hade samarbetet mellan supportrarna och fotbollen inte fungerat. Det har betytt otroligt mycket, säger Sofia Bohlin, SFSU:s tidigare ordförande, som jobbat mycket med Mats Enquist.

Svensk Elitfotboll var tidigt ute med att etablera en relation med fotbollssupportrarna och erkänna supportrarna som en vital del av fotbollsarrangemanget, samtidigt som man också släppte in supportrarna i samtalen runt svensk elitfotboll. Inte minst i Sverige skapar supportrarna en stämning och atmosfär som många gånger är i världsklass.

– Vi var tidigt ute i Europa med att prata om supportrarna som en viktig partner och som en vital del av fotbollsfamiljen. Vi har stått upp för dem en längre tid, och också fått tillbaks oerhört mycket positivt för det. Helt klart är det ett vägval vi är mycket nöjda och stolta över. Vi tror att ett långsiktigt arbete tillsammans med våra supportrar är helt rätt väg att gå för att få ännu säkrare, tryggare och mer stämningsfulla arrangemang, menar Mats Enquist, generalsekreterare på Svensk Elitfotboll.

SFSU:s tidigare ordförande Sofia Bohlin säger att samarbetet med Svensk Elitfotboll betyder mycket för SFSU och att samarbetet inte skulle varit så starkt och inte kunnat utvecklats utan att det varit så högt i tak som det varit i dialogen med Mats Enquist.

– Under min roll som ordförande i sex år så har det varit fantastiskt jobba med Mats, med den dialogen och öppenheten som det förde med sig. Samarbetet oss emellan gjorde att man kunde förebygga pucklar men snabbt också kunna identifiera situationer och utveckla samarbeten och möjligheter. Mest nöjd är jag med Mats lyhördhet och vilja att skapa något tillsammans, säger Sofia Bohlin.

– Det kan handla om att hitta projekt och inkludera supportrarna, att göra något. Det var inte bara tomma ord. SEF har stöttat oss i vad vi tycker är viktigt, exempelvis hur man utformar bortasektioner på arenorna. Vi var målmedvetna och sökte lösningar tillsammans. Inför 2019 planerade att klubbarna skulle satsa ännu djupare på medlemsengagemanget. Vi tog fram arbetsområden, som tyvärr stoppades av pandemin, men som kanske kan återupptas nu. Det vi gjort är inte bara att prata fint, utan vi har konkret kunnat levererar projekt och åtgärder tillsammans.

Svensk Elitfotboll och SFSU har många gånger lärt av varandra men internationellt sett har parterna gemensamt varit ett gott exempel på hur bra det fungerar i Sverige och på så sätt blivit ett föredöme i hela Europa.

– Sverige och landets otroligt aktiva supporterscen har varit i fokus för supportrar ute i Europa en längre tid. SFSU:s kamp för 51%-regeln är något som vi på Footballsupporters Europe (FSE) pratar om än idag. Det är ett utmärkt exempel på vad supportrar kan uppnå tillsammans, när de organiserar sig, som är av nytta för hela fotbollen i stort och inte bara supporterkollektivet, anser Niamh O’Mahony från nätverket Footballsupporters Europe.

– Ute i Europa har vi alltid pratat om vikten att ge supportrarna en meningsfull röst. Att involvera supportrarna i allt från matchdagsupplevelsen till klubbstrukturer leder till bättre beslut. De stora nyckelspelarna är alltid de som tar beslut om förändring innan den stora majoriteten hoppat på tåget, och det är vad Mats Enquist gjorde här. Han var en av de första fotbollsföreträdarna som pratade om vikten av goda relationer med supportrarna, fortsätter Niamh.

Vidare säger Niamh att det alltid var tydligt att Mats trodde att involvera supportrarna var det rätta att göra, men att han också gjorde jobbet med att visa hur stor nytta Allsvenskan dragit genom att samarbeta med supportrarna.

– Relationen mellan SFSU och SEF är något vi benämner som good practice och som är en inspiration till Erasmus+projektet där svenska representanter medverkar som rådgivare. Vi önskar Mats allt det bästa i framtiden och tackar honom för det stöd som han visat oss supportrar i hela Europa. Det gjorde hela skillnaden i avgörande tider för vårt arbete, avslutar Niamh.

2019 tog elitfotbollen och supportrarna nästa steg i relationen genom att tillsammans utannonsera att tillsammans skapa Europas bästa supportersamverkan. Något som tillfälligt stoppades av pandemin, men som det nu är dags att ta vidare. Fokus kommer att ligga på upplevelse, engagemang och att vidareutveckla SLO-rollen.

Mats Enquist kliver av rollen som generalsekreterare för Svensk Elitfotboll i samband med organisationens årsmöte i mars.

– Vi är väldigt glada och tacksamma för Mats insatser för den svenska fotbollsrörelsen och inte minst till dialogen, samverkan och öppenheten mot, och framförallt MED, oss supportrar. Att kunna diskutera med högt i tak, stort förtroende och ömsesidig respekt för att lösa frågor tillsammams och föra fotbollen framåt är verkligen ett legacy som Mats lämnar bakom sig. Vi är övertygade om att det fortsatt kommer genomsyra svensk elitfotboll framåt. Vi vill rikta ett stort tack till Mats och önska honom lycka till i ”pensionärslivet”!, avslutar Isak Edén, SFSU:s nuvarande ordförande.

Läs mer om SFSU:s årsmöteshelg här.