Klubbchefer och Sportchefer från Allsvenskans och Superettans alla 32 medlemsföreningar bjöds in till konferens i Spanien för att diskutera elitfotbollens framtid i ett av de kanske viktigaste mötena någonsin inom Svensk Elitfotboll. Syftet med resan var att resonera kring hur framtida intäkter ska användas, hur klubbarna skall stärkas och hur den fortsatta talangutvecklingen ska säkerställas.

– Vi är mycket nöjda över hur diskussionerna har gått de här tre dagarna vi var iväg. Det är en högprofilerad grupp som är här som deltagare och vi inte bara glada att de kunde avvara dyrbar tid för att vara här utan också för engagemanget för elitfotbollens framtid. Vi har fått mycket bra input för vad vi ska jobba vidare med – och hur vi ska prioritera, säger Mats Enquist, Generalsekreterare på Svensk Elitfotboll.

Nästan samtliga klubbar medverkade på det kombinerade mötet för både Klubbchefer och Sportchefer där fokus låg att prestigelöst diskutera elitfotbollens framtid. På agendan fanns frågor om klubbutveckling och hur klubbarna ska bygga sitt Sportkontor med långsiktigt tänk och kontinuitet på ledande positioner. Ett av de viktiga strategiska besluten handlar om man ska öronmärka en del av de nya pengarna som kommer in genom förändrade avtal från 2020 och framåt.

– SEF bör rikta delar av de nya pengarna så att det går till långsiktig utveckling av klubbarna och ligorna och hur vi ska arbeta för att bli bättre, säger Niklas Allbäck, Klubbchef i Örgryte IS.

Simon Åström, VD och Klubbchef i Örebro SK är inne på samma spår.
– Vi måste använda de nya pengarna på ett klokt sätt så att vi inte bara dubblerar spelarlönerna. Vi måste även använda pengarna till andra områden och för att utveckla verksamheterna och på det sättet stärka ligan.

IMG_3250 (kopia)

Konferensdeltagarna pratade också om hur Sverige ska bli Nordens Bästa Liga ur ett sportsligt perspektiv och om det finns behov av att ändra eller utöka nuvarande nyckeltal, men också hur svensk talangutveckling och akademiverksamhet ska utvecklas vidare. Eftersom Stefan Lundin nu slutat sin tjänst som Sportdirektör på Svensk Elitfotboll så behöver hans tjänst ersättas och en av diskussionspunkterna var kring behoven framöver och därmed vilken profil hans ersättare bör ha.

– Vi behöver ge möjlighet för akademierna att utveckla ännu bättre spelare, så att a-laget kan ta hand om dem. Mycket genom att fortsätta utveckla Tipselit, och SEF behöver då satsa på stöd till klubbarna för att utveckla Nordens bästa akademier (NBA) säger Leif Karlsson, Sportchef Ungdom i AIK.

Sista dagen gavs en lägesrapport om undersökningen rörande olika underlag på fotbollsplaner. Det gavs även utrymme för en diskussion om klubbutveckling samt hur svensk fotboll tänker angående VAR, filmningar, maskningar och osportsliga beteenden. Kontentan blev att Svensk Elitfotboll kommer att följa och utvärdera VAR-utvecklingen och återkomma med ett samlat utvärderingsunderlag. Mötesdeltagarna underströk dessutom att SEF än mer skyndsamt ska återkomma med förslag på system för att kunna bestraffa filmningar, maskningar och osportsliga beteenden och även att kunna granska felaktiga beslut i efterhand.