I syfte att diskutera utanförskapsfrågan och hur vi återskapar ett förlorat samhällskontrakt så träffades företrädare från Svensk Elitfotboll tillsammans med Allmännyttiga bostadsbolag, Nationalekonom Ingvar Nilsson samt Leif Magnusson, verksamhetsledare på Local Unesco Collaboration Sweden.

– Vi observerar att det ofta skapas samhällsstrategier kring utanförskap som handlar mest om ropen på fler poliser, kameraövervakning och väktare. Perspektivet är ofta väldigt kortsiktigt och mest fokuserat på de akuta symptomen och yttringarna, säger Karin Heri, ansvarig för samhällskontakter på Svensk Elitfotboll.

2020 släppte Svensk Elitfotboll, tillsammans med Ingvar Nilsson, Eva Lundmark Nilsson och Jesse Kemppinen rapporten Fotbollsplanen mitt i byn. I rapporten är det identifierat att det finns en oerhörd kraft i fotbollens samhällsarbete, gett exempel på de effekter som klubbarnas insatser har, samt att visat på att det är avgörande med tvärsektoriell samverkan – att skapa en bärande triangel av det offentliga, det privata och civilsamhället

Sveriges moderna välfärdssamhälle byggdes en gång i tiden av folkrörelserna varav fotbollen är en. SEF har medlemmar från Trelleborg i söder till Östersund i mitten av Sverige, och flera klubbar verkar inom så kallade särskilt utsatta områden där utanförskapet är stort, och klyftorna ännu större. 

Allmännyttiga bostadsbolag sägs vara det viktigaste verktyget för en socialt hållbar bostadspolitik och ett viktigt verktyg i att bryta segregation och utanförskap. Med det i åtanken så bjöd Svensk Elitfotboll tillsammans med Ingvar Nilsson, som skrivit Fotbollsplanen mitt i byn in Local Unesco Collaboration och flera allmännyttaiga bostadsbolag i kommunerna där elitfotboll spelas till ett rundabordssamtal.

Vi har identifierat att det finns ett eller flera allmännyttiga bostadsbolag i alla klubbars närområden, och att det redan idag finns goda exempel på samarbeten mellan dessa, säger Beatrice Clarke, hållbarhetsansvarig på Svensk Elitfotboll.

Få talar om vikten av att bygga socialt kapital och stärka det kitt som håller samhället samman – det sociala kapital som bygger samhällen. Under rundabordssamtalet ville vi veta mer vad mötesdeltagarna tycker om detta.

Deltagarna kände sig nöjda med träffen och att de fick ut mycket av den, inte minst att fotbollen är en förenande kraft.

– Samtalet var en ögonöppnare för min del, att se vilken kapacitet som finns i föreningslivet och i svensk elitfotboll ytterst. Det påvisades en outnyttjad kapacitet över de fina initiativ som är tagna inom fotbollen och lyckade med barn och ungdomar på alla sätt och vis. Fotbollen har en samlande kraft, inte minst i detta forum, i bostadsområden och det ska bli spännande att se vad vi kan ta till oss och vad vi kan göra av det. Det här är jätteintressant och jätteviktigt, säger Christian Kylin vd på Falkenbergs bostadsbolag FABO.

Ingvar Nilsson var nöjd även han och delar med sig av sina tankar inför framtiden.

– Vårt grundläggande samhällskontrakt byggdes under en lång följd av år av bland annat våra folkrörelser, idrottsrörelsen, folkbildningsrörelsen och våra allmännyttiga bostadsbolag. Det var så välfärdssamhället växte fram. Idag utsätts vårt samhälle för ett antal destruktiva krafter inte minst i de så kallade utsatta områdena. Här gör idag både allmännyttan och idrottsrörelsen stordåd för att bryta detta destruktiva mönster, menar Ingvar Nilsson.

– Nu är det läge att ta nästa steg och växla upp processen. Vi behöver skapa allianser, strategiska allianser, mellan dessa goda samhällskrafter för att i partnerskap stoppa våldet och minska utanförskapet. Det görs på många platser i landet och möjligheterna att föra detta ett steg vidare är goda. Till nytta för båda parter men framför allt för de som bor i dessa områden och för samhället i stort.

Svensk Elitfotboll kommer närmast att ta fortsatta möten med Allmännyttan för att jobba vidare med processen.