Svensk Elitfotboll lanserar tillsammans med Unibet ett samarbete med organisationen Spelfriheten. Ambitionen är att lyfta spelrelaterade frågor bland spelare och ledare i såväl proaktivt syfte som i ett behandlande, reaktivt syfte för de som är i behov av hjälp.  
– Det känns jättebra att vi med forskarnas förslag som grund nu tar nästa steg i vårt integritetsarbete och i vårt stöd till våra klubbar och dess personal, säger Anders Wikström, integritetsansvarig på Svensk Elitfotboll.  

Spelproblem är ett samhällsproblem som numera är klassad som folksjukdom. Från en nyligen genomförd studie beställd av Svensk Elitfotboll och genomförd av STAD/KI är dessutom elitidrottare i högre grad än normalpopulationen i riskzonen för att hamna i ett osunt spelande. Forskarnas förslag till åtgärder rör primärt utbildning, förtydligande av policys och oberoende kontaktytor.  

Därför har Svensk Elitfotboll och Unibet arbetat fram ett samarbete med Spelfriheten, en organisation som arbetar med utbildning och behandling om spel om pengar och spelberoende. Framöver kommer en rad insatser att göras för att informera och utbilda klubbarna i Allsvenskan och Superettan och deras personal i frågor som rör osunt spelande. 

– Unibet och Svensk Elitfotboll har en gemensam nollvision mot såväl matchfixning som osunt spelande. Därför känns det bra och ansvarsfullt att vi inom partnerskapet kompletterar våra befintliga insatser med de delar som Spelfriheten nu kan bistå med. Forskningen visar att elitfotbollsspelare är en mer riskfylld grupp vad gäller spelproblematik. Så, utbildningar och föreläsningar är ytterligare ett steg i att ta ansvar i vårt sponsorskap primärt, men även för en sundare spelbransch i stort, säger Anders Falk, sponsorchef på Unibet Sverige.

Några av insatserna som sker mot klubb under 2023 är föreläsning för samtliga 32 klubbars spelare och ledare om spelberoende, utbildningar av klubbarnas Integrity officers och utformning av en policy kring spel om pengar. 

– Det känns jättebra att vi nu ska arbeta tillsammans med Svensk Elitfotboll och Unibet. Jag själv och flera av mina kollegor har erfarenheter från både lagidrott och av att vara spelberoende. Vi är övertygade om att vi kommer kunna göra stor skillnad genom det förebyggande och behandlande arbetet, säger Adam Reuterswärd på Spelfriheten.  

Det har alltid varit viktigt för oss att framhäva vikten av att samverka med alla intressenter i branschen för att verkligen kunna göra skillnad. Därför känns det här otroligt positivt, där idrotten, spelbranschen och vi som spelberoendeorganisation gör gemensam sak och både förebygger och arbetar med de som utvecklat ett spelberoende säger Adam Reuterswärd marknad och klientkoordinator på Spelfriheten.  

Samarbetet: Svensk Elitfotboll, Unibet och Spelfriheten: 

  • Tillsammans ska Svensk Elitfotboll, Unibet och Spelfriheten föreläsa för alla 32 klubbar i Allsvenskan och Superettan om spelberoende  
  • Svensk Elitfotboll har köpt en licens till Spelfrihetens stödlinje där det, om det uppdagas spelproblem i klubbarna, finns en första kontakt inom 24 timmar. Det är otroligt viktigt med snabb hjälp då motivationsfönstret för en beroende att söka hjälp kan vara väldigt kort.  
  • Spelfriheten ska årligen utbilda klubbarnas Integrity Officers i frågor som rör spel om pengar  
  • Spelfriheten ska bistå Svensk Elitfotboll att utforma en utvecklad policy kring spel om pengar som klubbarna kan använda i sin vardag  
  • Vid upptäckt av spelproblem eller spelberoende erbjuder Spelfriheten en behandling på 16 månader som klubbarna kan välja att använda sig av.