"

Tillsammans utvecklar vi svensk elitfotboll

"

<
23 mars, 2021

Särskilda Villkor – Highlights Plus

SÄRSKILDA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV ELITFOTBOLLENS DIGITALA TJÄNST HIGHLIGHTS PLUS
(Senast uppdaterade: 2021-03-29)

1 INLEDNING OCH FÖRUTSÄTTNINGAR

1.1 Föreningen Svensk Elitfotboll (”SEF”, organisationsnummer 825001-5065) tillhandahåller en internetbaserad abonnemangstjänst, benämnd Highlights Plus, som ger användare möjlighet att titta på utvalda höjdpunkter (videoklipp) från matcher i Allsvenskan och Superettan i direkt anslutning till att höjdpunkterna inträffade (”Tjänsten”).

1.2 Användning av Tjänsten kräver att du har registrerat en Användarprofil (“Fotbollskonto”) för användning av Elitfotbollens IT-plattform (EFIT). För registreringen och användning av ditt Fotbollskonto gäller de Allmänna Villkoren för Användning av Elitfotbollens Digitala Tjänster (”Allmänna Villkoren”).

1.3 De Allmänna Villkoren kompletteras av dessa Särskilda Villkor för Highlights Plus (”Tjänstevillkoren”) och tillsammans reglerar de användningen av Tjänsten. För att få tillgång till Tjänsten måste du, utöver de Allmänna Villkoren, godkänna Tjänstevillkoren. Genom att beställa ett abonnemang för Tjänsten godkänner du Tjänstevillkoren. Efter att du beställt Tjänsten kommer SEF skicka en bekräftelse på din beställning till den e-postadress du registrerat för ditt Fotbollskonto.

1.4 Om det finns motstridigheter mellan de Allmänna Villkoren och Tjänstevillkoren gäller Tjänstevillkoren. De Allmänna Villkoren och Tjänstevillkoren benämns nedan gemensamt för ”Villkoren”. Det är viktigt att du tar dig tid att läsa igenom Villkoren noggrant. När det hänvisas till ”Villkoren” i de Allmänna Villkoren så åsyftas även dessa Tjänstevillkor (med avseende på Tjänsten).

1.5 I dessa Tjänstevillkor ska definierade begrepp som används men inte definieras häri ha den betydelse som anges i de Allmänna Villkoren.

2 FOTBOLLSKONTO OCH ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN

2.1 Ditt Fotbollskonto är personligt och du har rätt att använda Tjänsten i enlighet med Villkoren så länge du har ett giltigt abonnemang för Tjänsten. Att Tjänsten är personlig innebär att SEF från tid till annan kan införa tekniska begränsningar på hur många enheter som Tjänsten samtidigt kan användas på och/eller hur många samtidiga streams (visningar) av innehåll som kan förekomma i Tjänsten via ditt Fotbollskonto.

2.2 Tjänsten får endast användas i enlighet med Villkoren. Du får inte använda Tjänsten för kommersiellt ändamål eller offentliga visningar.

2.3 Om SEF har en befogad misstanke om missbruk av Tjänsten, exempelvis att ditt Fotbollskonto delas med andra eller att du använder eller upplåter ditt Fotbollskonto eller Tjänsten för kommersiellt bruk eller offentliga visningar, förbehåller sig SEF rätten att omedelbart och utan föregående varning säga upp ditt abonnemang till Tjänsten eller begränsa din möjlighet att använda Tjänsten.

2.4 Dina val, klick och visningshistorik i Tjänsten kan användas för att analysera och förbättra våra tjänster samt för att rekommendera dig innehåll i Tjänsten som vi tror du kan vara intresserad av.

3 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN SAMT BEGRÄNSNINGAR

3.1 För att använda Tjänsten behöver du tillgång till en internetuppkoppling. Tjänsten är för närvarande tillgänglig via app för iOS och Android, via mobil enhet och surfplatta. Tjänsten kan också användas genom webbplatserna highlights.allsvenskan.se och highlights.superettan.se med hjälp av någon av de vanligare webbläsarna på marknaden. Du ansvarar för att hålla din app och webbläsare uppdaterad. SEF förbehåller sig rätten att ändra de tekniska förutsättningarna för att använda Tjänsten.

3.2 SEF ansvarar inte för problem med Tjänsten som beror på att du har en otillräcklig internetuppkoppling eller som beror på fel eller begränsning i hårdvara eller mjukvara som du använder vid nyttjandet av Tjänsten.

3.3 Tjänsten är riktad mot den svenska marknaden. För att kunna genomföra betalning av ditt abonnemang (och därmed kunna använda Tjänsten) krävs att du (i) har en svensk folkbokföringsadress, för betalning med ditt bankkonto eller (ii) använder ett svenskt betal- eller kreditkort.

3.4 Tjänsten ger dig möjlighet att i inloggat läge titta på utvalda höjdpunkter/händelser  (videoklipp) från fotbollsmatcher i Allsvenskan och Superettan, i direkt anslutning till att händelsen/höjdpunkten inträffade. Hela fotbollsmatcher kommer inte visas via Tjänsten. Innehållet uppdateras kontinuerligt under pågående säsong och innehållet kommer variera över tid. SEF strävar efter att erbjuda ett så bra innehåll i Tjänsten som möjligt men SEF garanterar inte att ett visst antal höjdpunkter eller höjdpunkter med visst innehåll kommer tillgängliggöras via Tjänsten eller finnas tillgängligt under en viss tid. På grund av rättighetsskäl kan möjligheten att ta del av innehåll i Tjänsten från andra länder än Sverige begränsas.

4 AVTALSTID OCH UPPSÄGNING

4.1 Tjänsten är en abonnemangstjänst och tillhandahålls mot betalning. Tjänsten förnyas automatiskt varje månad om du inte säger upp abonnemanget.

4.2 Du har möjlighet att säga upp abonnemanget genom kontoinställningarna som du kommer åt i ditt Fotbollskonto. Du måste säga upp abonnemanget senast dagen innan Förnyelsedagen för att abonnemanget inte ska löpa vidare ytterligare en månad.

4.3 SEF har rätt att säga upp ditt abonnemang med en månads varsel, t.ex. om Tjänsten ska läggas ned, förändras eller om det finns annat skäl. Om du bryter mot Villkoren förbehåller sig SEF rätten att med omedelbar verkan säga upp ditt abonnemang.

5 PRIS OCH BETALNING

5.1 För aktuella abonnemangsformer och priser hänvisar vi till informationen som presenteras i Fotbollskontot. Pris anges i svenska kronor och inklusive tillämplig mervärdesskatt.

5.2 Abonnemanget gäller månadsvis och betalning sker i förskott. Abonnemanget löper tillsvidare och förnyas automatiskt varje månad. Således kommer du debiteras varje månad för Tjänsten till dess abonnemanget sägs upp.

5.3 Betalning för ditt abonnemang hanteras av vår betalningsleverantör Klarna. Genom att beställa Tjänsten uppdrar du åt oss att lämna ett betalningsuppdrag till Klarna att månadsvis debitera dig den aktuella månadsavgiften för abonnemanget. Du ansvarar för att de betalnings-/kortuppgifter du lämnar till Klarna är korrekta.

5.4 Den första debiteringen kommer ske i direkt anslutning till att du beställer Tjänsten. Därefter debiteras du samma kalenderdag i efterföljande månader (”Förnyelsedagen”) för den fortsatta användningen. Det innebär att om din beställning görs den 10 januari kommer automatisk förnyelse och debitering ske den 10:e efterföljande månad. Om du beställt abonnemang på Tjänsten på en kalenderdag som inte existerar under samtliga efterföljande månader kommer din Förnyelsedag justeras till den 28:e. Du kan se din Förnyelsedag i ditt Fotbollskonto.

5.5 SEF kommer uppdra till Klarna att göra upp till två ytterligare betalningsförsök om abonnemangsavgiften inte kunde debiteras på första försöket. Dessa nya betalningsförsök genomförs på dag tre (3) och dag sju (7) efter ordinarie Förnyelsedag. Misslyckas betalningen vid tredje försöket förbehåller sig SEF att omedelbart begränsa din användning av Tjänsten och/eller säga upp ditt abonnemang med omedelbar verkan. 

5.6 SEF förbehåller sig rätten att ändra priset för Tjänsten med en månads varsel. Prisförändringar meddelas via e-post eller via Tjänsten. Om du inte accepterar prisändringen har du möjlighet att avsluta ditt abonnemang. Avslutar du inte ditt abonnemang anses du ha godkänt prisförändringen.

5.7 Du ansvarar själv för de avgifter som rör användning av Internet och datatrafik.

6 ÅNGERRÄTT OCH KONSUMENTSKYDDSRÄTTIGHETER

6.1 Om du anser att Tjänsten är felaktig har du möjlighet att reklamera felet genom att kontakta SEF. Kontaktuppgifter till SEF finner du bland annat i de Allmänna Villkoren.

6.2 Genom att beställa abonnemanget samtycker du till att Tjänstens innehåll blir omedelbart tillgängligt för dig. Du samtycker därmed till att ångerrätt enligt Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler inte gäller för Tjänsten eftersom du får direkt tillgång till Tjänstens digitala innehåll. Om du inte vill fortsätta använda Tjänsten har du dock alltid möjlighet att på vanligt sätt säga upp abonnemanget till upphörande vid nästa Förnyelsedag (nästkommande månad).

6.3 Villkoren begränsar inte de konsumentskyddsrättigheter som du har enligt tillämplig lagstiftning.

7 ANSVAR

7.1 Tjänsten erbjuds i befintligt skick och funktioner, utseende och innehåll kan närsomhelst och utan förvarning komma att förändras utan att det förändrar Tjänstens övergripande karaktär. SEF strävar efter att erbjuda en bra och driftsäker Tjänst men lämnar inga garantier om att Tjänsten alltid kommer vara fri från fel eller avbrott.

7.2 SEF tar inget ansvar för problem med användning av Tjänsten som beror på att du inte har de tekniska förutsättningarna för att använda Tjänsten eller omständigheter bortom SEF:s kontroll (t.ex. en långsam internetuppkoppling, begränsningar i dataöverföring, överbelastning av Tjänsten, fel i nätverk, kommunikationsfel och/eller andra problem).

7.3 Innehåll tillgängligt via Tjänsten kan ha producerats vid olika tidpunkter och med olika tekniska förutsättningar. Du accepterar därför att Tjänstens innehåll kan vara av skiftande uppspelningskvalitet, exempelvis beträffande ljud och bild, och att även innehållet tillhandahålls i ”befintligt skick”.

8 ALTERNATIV TVISTELÖSNING

8.1 I tillägg till vad som anges om tvistlösning i de Allmänna Villkoren har du möjlighet att hänskjuta eventuella anspråk mot SEF till alternativ tvistelösning på följande sätt:

(a) Du kan anmäla tvist eller meningsskiljaktighet i anledning av Tjänsten till Allmänna reklamationsnämnden (arn.se); eller

(b) Du kan via EU-kommissionens webbplats för tvistelösning via nätet få hjälp med att lösa tvister med näringsidkare utan att gå till domstol.

MER FRÅN SEF

Lottat i Svenska Cupens andra kvalomgång

10 jul 2024

Svensk Elitfotbolls kommersiella chef på plats – ”Fokus just nu är på mediarättigheten”

10 jul 2024

Allsvensk jubileumsboll till landets nordligaste klubbar

10 jul 2024

Allsvenskan 100 år: Tunavallen blir allsvensk arena för en dag

9 jul 2024

Andreas Johansson historisk – flest allsvenska matcher genom tiderna

8 jul 2024

Senaste nytt

Svensk Elitfotbolls kommersiella chef på plats – ”Fokus just nu är på mediarättigheten”

10 jul 2024

Lottat i Svenska Cupens andra kvalomgång

10 jul 2024

Allsvensk jubileumsboll till landets nordligaste klubbar

10 jul 2024

Allsvenskan 100 år: Tunavallen blir allsvensk arena för en dag

9 jul 2024

Andreas Johansson historisk – flest allsvenska matcher genom tiderna

8 jul 2024