Svensk Elitfotboll har tillsammans och i samråd med de 32 klubbarna i Allsvenskan och Superettan och med Fotbollsläkarna tagit fram en summering över säsongen 2020.

När samtliga 480 matcher av Allsvenskan och Superettan är färdigspelade så står det klart att säsongen gick att genomföra i sin helhet utan att elitfotbollen bidrog med smittspridning till samhället.

Elitfotbollen visste på förhand att det skulle uppstå bekräftade fall under säsongen, det viktiga har varit att stoppa vidare smittspridning, och det har varit framgångsrikt.

27 av 32 klubbar uppger att de haft spelare som bekräftats smittade av covid-19. Totalt rör det sig om 123 spelare av 916 möjliga. I samtliga fall så har de smittade, eller de som upplever sig ha symptom, isolerats från övriga spelartruppen och i samtliga fall så har klubben lyckats hindra smittan från att spridas vidare.

Fotbollsläkaren Sverker Nilsson slår fast i att ingen spelare har smittats på fotbollsplanen under året utan det har skett främst när spelare lämnat fotbollsbubblan under ledighet eller uppehåll. Inte i något fall har spelare smittats mellan klubbar i samband med match.

– Vi har genom noggrann övervakning under hela året hittat smittade spelare, främst efter ledigheter och landslagsuppehåll, genom vår noggranna testning. Det är ingen tvekan om att covid-19 finns där ute i samhället, och våra spelare är givetvis inte undantagna från risker. Vi kan dock notera att ingen smittspridning uppstått i samband med match eller träning, och de som identifierats och isolerats har därmed inte bidragit till att sprida smittan, säger Mats Enquist, Generalsekreterare på Svensk Elitfotboll.

Fotbollen har så klart en fördel att sporten utövas utomhus men de professionella klubbarnas arbete med att efterleva protokollen för vardagen och för match ska inte underskattas, de har gjort ett jättejobb. Det ansvar som elitfotbollen tagit anses inte bidragit till risk för ökad smittspridning i landet. Snarare tvärtom, tack vare strikta rutiner.

Samtliga matcher under säsongen 2020 spelades enligt plan, precis som klubbarna kommit överens om på förhand. Endast fem matcher av 480 anses som ”speciellt uppmärksammade”.

När säsongen nu avslutats arbetar SEF framåt för att få en ordnad dialog om hur elitfotbollen kan ta samma ansvar för säker publikhantering.

Läs summeringen i sin helhet här