Svensk Elitfotbolls högsta prioritet är att bidra till den svenska elitfotbollens sportsliga utveckling och konkurrenskraft, men elitfotbollen har också ett ansvar när det kommer till att påverka samhället i positiv anda och med fotbollens kraft skapa goda förebilder för våra barn och unga. Svensk Elitfotboll och de 32 klubbarna i Allsvenskan och Superettan är övertygade om att våra verksamheter och det arbete som läggs ner ute i landet är ett verktyg för ett bättre samhälle och att det med rätt resurser till all idrott kan göras ännu bättre.

Idrotten är Sveriges största folkrörelse som samlar upp, fostrar och engagerar. Varje dag sätts hundratusentals barn och ungdomar i rörelse samtidigt som de lär sig passa tider, ta ansvar och hur man är en bra kompis. Idrotten erbjuder gemenskap, social samvaro, utmaningar och engagemang. Idrotten bygger goda samhällsmedborgare. Svensk Elitfotboll och klubbarna i Allsvenskan och Superettan är inget undantag. Ligans och klubbarnas olika verksamheter har utöver att sätta tusentals barn och unga i rörelse också i många år jobbat framgångsrikt med samhällsengagemang som berör värdegrund, uppförandekoder, psykisk ohälsa och inkluderingsfrågor. 

För varje år som går växer fotbollens betydelse och i takt med detta blir samhällsengagemangen både fler och större. I rapporten Fotbollsplanen mitt i byn skriver nationalekonom Ingvar Nilsson bland annat att den samhällsekonomiska effekten av elitklubbarnas engagemang i samhällsinsatser uppgår till flera miljarder kronor. Trots detta är idrotten och dess uppenbara kraft inget som prioriteras i regeringens nya budgetförslag. Det tycker vi är beklagligt. Ett första steg är att våra politiker erkänner idrottens betydelse som samhällsbyggare.

230903 Malmö FFs halsdukar under fotbollsmatchen i Allsvenskan mellan Malmö FF och IFK Göteborg den 3 september 2023 i Malmö. Foto: Ludvig Thunman / BILDBYRÅN / kod LT / LT0545

Alla måste ta ansvar
Runtom i Sverige kan man se kriminella element på våra idrottsplatser, skjutningar och bombdåd. Människor som dör. Det ökade våldet är ett stort problem i samhället och det går att argumentera för att det som just nu utspelar sig framför våra ögon är vår tids största misslyckande. Vi är alla är en del lösningen och alla behöver vi bidra med det vi kan. Det är ett ansvar som även fotbollen – Sveriges största folkrörelse – kan och vill ta. Vi gör redan idag mycket bra i samhället men med starkare resurser till idrotten och dess föreningar så kan vi fånga upp fler ungdomar vilket i sin tur innebär att skillnaden för samhället skulle bli än mer betydande.

Gör vi inget idag så är det kanske för sent imorgon. Idrotten i allmänhet fungerar exempelvis redan idag som ett verktyg för att stoppa rekryteringen till kriminella gäng. Här spelar elitfotbollen en ovärderlig roll där engagemang med goda vuxna förebilder, delaktighet, sammanhang och inkludering kan vara en motpart till dagens våldsamma samhällsutveckling. Med utökade resurser till idrotten så kan fler göra mer.

231002 Domare Victor Wolf med assisterande domarena Mikael Hallin och Mirza Rovcanin samt bollbärare under fotbollsmatchen i Allsvenskan mellan Elfsborg och Varberg den 2 oktober 2023 i Borås. Foto: Jörgen Jarnberger / BILDBYRÅN / COP 112 / JJ0317

Idrottens samhällsnytta ovärderlig
I tidigare nämnda rapport av Ingvar Nilsson fastlås att varje ung människa som inte misslyckas i skolan och hamnar i utanförskap innebär en samhällsvinst på tio miljoner kronor eller mer. Varje ung man som inte värvas och blir gängkriminell är en samhällsvinst på 23 miljoner kronor. Sammantaget finns skäl att bedöma att det samlade värdet av det sociala arbetet i landets elitfotbollsklubbar redan idag uppgår till många hundra miljoner kronor. Och bättre kan det alltså bli.

Ge idrotten i Sverige rätt förutsättningar och låt den användas som ett ännu skarpare verktyg för att skapa ett bättre samhälle. 

Simon Åström, ordförande Svensk Elitfotboll
Johan Lindvall, generalsekreterare Svensk Elitfotboll

Föreningen Svensk Elitfotboll företräder klubbarna i herrarnas Allsvenskan och Superettan.

Om Svensk Elitfotboll:

  • Den största och mest populära idrotten i Sverige
  • Allsvenskan är den mest populära ligan i landet
  • Sysselsätter 23 000 barn, ungdomar och unga vuxna
  • Engagerar över 3 500 ideella ledare
  • Bidrar med över 1.2 miljarder till samhället varav 775 miljoner i samhällsnytta och 493 miljoner i direkta intäkter till statskassan
  • Besparar kommunerna 247 miljoner kronor tack vare minskade försörjningskostnader
  • Om varje elitklubb får in tre unga människor på arbetsmarknaden vardera uppgår det ekonomiska värdet till 57 miljoner i samhällsbesparingar
  • Varje ung man som inte värvas och blir gängkriminell motsvarar en vinst för samhället på 23 miljoner kronor