Näthat är fullständigt oacceptabelt och har drabbat fotbollen som övriga samhället. Engelska The PFA (Spelarorganisationen i England) initierar tillsammans med andra intressenter inom fotbollen i England en bojkott av sociala medier och svensk fotboll har tillfrågats att haka på initiativet. 

Utgångspunkten är sociala medier inte tar det ansvar som de borde när det kommer till hat och hot mot enskilda spelare. Aktiviteten går ut på att bojkotta sociala medier (Facebook, Twitter och Instagram) under tiden 30/4 kl. 15:00 till 3/5 kl. 23:59.

Svensk Elitfotboll (SEF), likväl som Elitfotboll Dam (EFD) och Svenska Fotbollförbundet (SvFF) anser att näthat är helt oacceptabelt.

UEFA gick ut under torsdagskvällen till sina medlemsförbund. Svensk Elitfotboll stöttar initiativet men skulle välkomna bättre framförhållning från initiativtagarna för att uppnå bästa möjliga effekt. Tiden är för knapp för att nå ut till alla berörda intressenter och göra den strategiska förflyttning av marknadsföring och kampanjer som krävs.

Svensk Elitfotboll ser frågan om näthat som en prioriterad fråga. I dagarna blev det klart att Prinsparets Stiftelse och Svensk Elitfotboll ingår samarbete för att tillsammans arbeta för en tryggare och mer medmänsklig digital värld.

– Näthatet är idag ett utbrett samhällsproblem och genom starka värdegrundsdrivna synergier kan vi motarbeta hat, hot och trakasserier online. För att skapa förändring och storskalig påverkan kommer Svensk Elitfotboll att medverka i Stiftelsens satsning #nejtillnäthat. Parterna kommer även att arbeta med utbildning och andra aktiviteter för en tryggare nätvardag, säger Kim Waller, Generalsekreterare Prinsparets Stiftelse.

Svensk Elitfotboll presenterar mer information om #nejtillnäthat inom kort.

Vi rekommenderar alla SEF-klubbar att ta ett eget beslut i frågan om helgens kampanj.