Svensk Elitfotboll och de 32 medlemsklubbarna i Allsvenskan och Superettan beslutade på i dag på Medlemsmötet att noggrant utreda frågan om huruvida VAR ska införas i Elitfotbollen eller ej. Klubbarna är eniga om att de vill ha ett väl genomarbetat underlag innan man tar ställning för eller mot.

Man vill också ge alla olika intressenter tid att hinna ta del av underlaget innan beslutet, så att till exempel föreningarnas medlemmar och andra stakeholders kan göra sina röster hörda.

Utredningen skall fortgå i samverkan med SvFF under hela 2020 och fram till hösten 2021. Först därefter kommer ett beslut att tas. Det innebär därmed att VAR som tidigast kan komma att införas till säsongen 2022.

– Vi känner att vi inte vill rusa in i något utan den här frågan är viktig att utreda noggrant innan vi tar ett beslut om och hur vi vill använda VAR, säger Mats Enquist, Generalsekreterare på Svensk Elitfotboll och fortsätter.

– VAR påverkar fotbollen, det är tydligt. På gott eller ont. Vi anser att frågan berör inte bara oss, utan ALLA stakeholders runt vår elitfotboll, så vi vill ge alla ett väl genomarbetat beslutsunderlag att utgå från. Därmed kommer till exempel supportrarna att beredas möjlighet att påverka via SFSU och/eller sina medlemsmöten lokalt på klubb. De kommer under 2020 via sin klubb eller via SFSU få del av ett samlat underlag att använda som underlag för sina beslut och remissvar senast till hösten 2021.

Svensk Elitfotboll fortsätter därmed den utredning som redan är påbörjad, men med tillägg att det behövs betydligt mer tid, kunskap och förankring innan det tas ett beslut om hur SEF-klubbarna ställer sig i VAR-frågan.

Beslut i VAR-frågan kommer därför tidigast att ske under hösten 2021, och om beslutet blir ”ja” så är det tidigaste möjliga införandet till säsongen 2022.