Sofia Bohlin, ordförande i Svenska Fotbollsupporterunionen (SFSU), blev i helgen invald i det europeiska supporternätverket Supporters Direct Europes (SDE) styrelse.
– Det känns väldigt spännande och det är en otroligt stor ära att få vara med och bygga upp det här och vara med i första styrelsen som får sätta rutiner kring den nya organisationen, säger Sofia Bohlin.

SFSU är en aktiv samtalspartner till Svensk Elitfotboll och tillsammans jobbar man för att främja supporterkulturen i Sverige. Sofia Bohlin har precis inlett sitt andra år som ordförande för SFSU och har de senaste två helgerna varit på årsmöten, både för SFSU och SD Europe.

Supporters Direct som organisation kommer från Storbritannien och verkar för liknande frågor som SFSU i Sverige. SD Europe har under tio år funnits som en europeisk samarbetsorganisation och har jobbat mot UEFA med, bland annat, SLO-projektet. De som jobbat för SD Europe har dock inte haft närhet till en styrelse att jobba mot internt. Nu blir det närmare i och med den första styrelsen för SD Europe, där Sofia Bohlin nu alltså är invald.
– I och med Brexit blev det lite mer bråttom att skapa en egen organisation för SD Europe, berättar Sofia Bohlin. Man kan inte driva EU-projekt utanför EU. Det blev snabbare ryck helt enkelt.

– SD Europe är med i Erasmus-projekt och det har man kommit väldigt långt med. Vi vill ha det öppet för framtiden och då går det inte att ligga kvar i Storbritannien utan flyttar till Irland. Går lättare att ligga i Irland, som inte lämnar EU samt har Euro som valuta.

Förändringen kring SD Europe är mer organisatorisk, sammanslutningen har funnits och arbetet har pågått i ett decennium och verkar för supporterfrågor på flera plan.
– Det har blivit tydligare med det här steget. Tydligare när organisationen startas. Uppmärksammar och kommunicerar.

I SD Europe är att det inte bara supporterföreningar som är medlemmar, det kan vara medlemsägda klubbar som är kopplade till SD Europe. En medlemsförening per europeiskt land, från Sverige är det SFSU.
– Kommer bli otroligt lärorikt. Blir kul att ta med sig erfarenheter från vårt arbete i Sverige. Vi är unika. Vi har en egen modell som vi kan föra med in och komplettera med vad de andra styrelsemedlemmarna har med sig.

SFSU unikt i Europa
På frågan om vad som gör SFSU unikt i det europeiska samarbetet svarar Sofia Bohlin följande.
– För att det grundar sig i supportergrupper som är medlemmar och att vi lyckas ena både de officiella supporterklubbarna, men även ultras. I andra länder kan det vara sammanslutningar av en del klubbar men inte hela landet och inte ultras. Det som gör oss unika och starka är att vi har med alla supporterintressen och hela arenan, det är inte bara klacken utan det är alla.

– I exempelvis Italien representeras supportrarna av Supporters Trust och där handlar det om att det är en grupp vars stora syfte är att arbeta för att någon gång i framtiden kunna göra om sina klubbar till medlemsägda. De jobbar egentligen enbart för att skapa fler medlemsägda föreningar.

– SFSU och Sverige har redan medlemsägda föreningar och vårt fokus behöver inte ligga där idag. VI har den breda grunden i supporterfrågor och att vi arbetar med lite andra frågor.

– Vi har kommit så långt med att ena supportrarna, vi kan sitta ner och diskutera, ha årsmöten. Vi kan prata med varandra och komma fram till någonting. Så funkar det inte i många länder. Norge och Danmark har kommit långt på den fronten.

Läs mer om SFSUs arbete på SFSU.nu