Svensk Elitfotbolls projekt Stå upp för fotbollen utbildar tack vare sina partners Svenska Spel, Swedbank, TV4-gruppen och Deloitte alla allsvenskans och superettans SLO:er med tema ledarskap och konflikthantering. I fokus ligger den egna individen.
– Vi tycker att deltagarnas egna erfarenhet är det viktigaste, säger Aron Lavesson från Fryshuset, som ansvarar för utbildningen.

Stå upp för fotbollen verkar tillsammans med sina partners för att att fotbollens evenemang skall vara trygga, säkra, välkomnande och stämningsfulla. Inom svensk elitfotboll är utbildningen viktig i ledet att stärka SLO-rollen och jobba med att stärka supporterskapet och fortsätta öka publiktillströmningarna till våra matcharrangemang.
– Vi är väldigt glada att genomföra den här utbildningen som vi hoppas ger våra SLO:er rätt stöttning och verktyg i sitt viktiga uppdrag inom elitfotbollen, säger Madeleine Ödquist, Projektledare för Stå upp för fotbollen.

SLO-arbetet fungerar i sin tur som en brygga mellan klubbar, supportrar och polisen. Fryshuset jobbar ungefär likadant då de kan liknas vid bryggan mellan vuxna och unga, utanförskap och innanförskap, skolan och eleverna och så vidare.
– Vi tycker att individen bär på sina egna lösningar. Vi för strukturerade samtal runt individens bakgrund och kompetens så att gruppen skapar en kompetens. Vi är röda tråden och bygger ihop med ledarskap. ”Vem är jag?”, säger Aron Lavesson.

SLO:erna själva har fått vara med att skapa utbildningen utifrån egna önskemål och utöver Fryshuset så talar också polis och säkerhetspersonal under dagarna på Bosön samt att SLO:erna får mediaträning. Deltagarna själva är nöjda.
– Utbildningen har varit riktigt riktigt bra, över förväntan, säger Alexander Ström, SLO i Helsingborg. Det vi går igenom är väldigt viktigt. Det finns mycket kring konflikt och ledarskap som vi kan använda i vardagliga jobbet som SLO. Exempelvis hur man tänker som person i olika konflikter, vilka ledaregenskaper man kan ta fram och tänka på lite mer vid konflikter, att vara lugn och lyhörd och så vidare.

GAIS SLO, Jonas Nordström, är ny på sin post och för honom är tiden på Bosön extra värdefull.
– Det är en viktig utbildning. Framför allt att vi får träffa andra SLO:er från de andra lagen, att det finns andra med olika erfarenhet, att man som mig som ny, får hjälp. SLO-funktionen gör skillnad, det märker jag som gammal supporter

Stå upp för fotbollen har också tidigare arrangerat flertalet andra konferenser för SLO:er och utbildat totalt sett 37 stycken SLO:er sedan starten 2012.

Fakta Stå upp för fotbollen:
Samtliga klubbar i Svensk Elitfotboll deltar i projektet, delar erfarenheter och får stöd för sitt arbete. För sex av klubbarna (IFK Göteborg, GAIS, AIK, Djurgården, Hammarby och Malmö) ingår finansiering av SLO-tjänsten som ett viktigt stödverktyg. Projektet drivs av Svensk Elitfotboll i samarbete med initiativtagarna Swedbank, TV4-gruppen och Svenska Spel och Deloitte. Projektet är en del i Svensk Elitfotbolls supportersatsning, och har syftet att etablera bilden av fotbollsmatcher som en positiv upplevelse och öka tryggheten på läktarna. Visionen är att fotbollens evenemang skall vara Trygga, Säkra, Välkomnande och Stämningsfulla.

Fakta SLO:
En Supporter Liaison Officer är en person från de egna leden som har god kännedom om sin egen klubb och dess supportrar och är den givna kontakten när kommunikationen går från båda hållen mellan supportrarna, klubbarna och polisen inför, under och efter match. SLO:n är helt enkelt spindeln i nätet när de olika parternas åsikter ska förmedlas mellan varandra.

FOTO: Bildbyrån