De europeiska ligornas paraplyorganisation European Leagues har tillsammans med World Leagues Forum sammanställt en lista över hur olika ligor går tillväga med att testa sina spelare, och hur de agerar om någon är smittad.

De flesta ligorna spelar under samma förutsättningar, men med några avvikelser emellan varandra. Värt att notera att både Belgien och Danmark säger att de haft flera positiva fall i sina klubbar, utan att det blivit någon vidarespridning inom klubben.

Se hela European Leagues och World Leagues Forum rapport här

Fakta European Leagues:
European Leagues växte sig starka under namnet European Professional Football Leagues (EPFL). Organisationen bildades 2005 ur föregångaren EUPPFL (Association of European Union Premier Professional Football Leagues) och har sin bas i Nyon i Schweiz. European Leagues är en paraplyorganisation för sina medlemmar – 32 fotbollsligor i Europa, däribland Allsvenskan och Superettan – och för bland annat deras talan mot UEFA och FIFA.

Svenske Lars-Christer Olsson, Svensk Elitfotbolls ordförande, är också ordförande i European Leagues.

Fakta World Leagues Forum:
World Leagues Forum är en organisation bestående av 32 olika fotbollsligor från hela världen, där Svensk Elitfotboll med Allsvenskan och Superettan är en medlem. Syftet med World Leagues Forum är att förbättra styrande strukturer i världsfotbollen, att adresserad världsfotbollens frågor och utmaningar samt skapa ett utbyte mellan medlemsligorna.