I två dagar samlade Svenska Spel spelbranschen på Gotland för samtal om aktuella ämnen som spelutredningen, matchfixing och spelberoende.
Nyckeln ligger i det preventiva arbetet. Om alla säger nej till matchfixarna så finns inget problem, säger Johan Claeson, Riksidrottsförbundets (RF) resurs mot matchfixing, under ett av seminarierna.

Johan Claeson jobbar, precis som Anders Wikström, med matchfixingsfrågor fast för RF:s räkning och riktar sig till idrotten i stort, inte bara fotbollen. Under året har han hjälpt SvFF och ettanfotboll i en informationskampanj riktad mot division 1 klubbarna. Johans huvudfokus ligger i att informera unga spelare om riskerna med matchfixing.

– Vi vill rikta den här utbildningen ännu längre ner i åldrarna, till de som är i 15-årsåldern. Lika viktigt som det med vilken mat man stoppar i sig, lika viktigt är det med att förstå hur farlig och dålig matchfixning är. När man är 20 år så ska man redan leva efter detta och inte falla för trycket för matchfixning.

Syftet med Spelakademin är att Svenska Spel vill möjliggöra samtal och diskussioner med spelbranschens aktörer kring branschfrågor. Även om Svenska Spel står som arrangör så är målsättningen att akademin ska vara ett branschmöte där alla aktörer, beslutsfattare och mediarepresentanter ska kunna inhämta ny kunskap, inspireras, diskutera branschfrågor och nätverka.

Temat för årets konferens var ”Hur skapar vi tillsammans en hållbar spelmarknad” och den pågående spelutredningen fick stort utrymme. Svenska Spel hade i år breddat inbjudningslistan och bjudit in representanter även för utländska spelbolag.

– Spelbranschen omsätter 50 miljarder – det ska man ha respekt för. Vi har också ett ansvar att vårda vår bransch och göra den hållbar. Vi skall vara självkritiska, vi jobbar ju alla med spelansvaret men det finns flera dimensioner av spelansvar. På Svenska Spel jobbar vi mycket med mänskliga rättigheter vilket vi också integrerat in i vår verksamhet, säger Svenska Spels vd Lennart Käll.

Läs mer på spelakademin.se