Samtliga spelare och ledare i de 32 klubbarna i Allsvenskan och Superettan genomgår två olika utbildningar inför säsongen. En i anti matchfixning och en i ansvarsfullt spelande. Bådar utbildningar är framtagna i samråd med elitfotbollens huvudpartner Unibet.
– Vi tar vårt ansvar genom att ge våra spelare kunskap om vad som gäller i frågor om matchfixning men också hur de sätter gränser och håller koll på sitt eget spelande, säger Anders Wikström, Integritetsansvarig på Svensk Elitfotboll.

Precis som tidigare år är det strax under 1000 spelare och ledare som genomgår utbildningarna. Utbildningarna är framtagen tillsammans med Unibet, elitfotbollens huvudpartner.  Den är digital och görs på hemmaplan av samtliga klubbars spelare och ledare. 

När det kommer till spelansvar så jobbar Svensk Elitfotboll tillsammans med Svenska Fotbollförbundet (SvFF), Riksidrottsförbundet (RF) och polisen för att motverka matchfixning. Det är en del i det ansvarstagandet som gör att samtliga spelare och ledare i de 32 herrelitklubbarna ska genomgå en utbildning i ansvarsfullt spelande.

Svensk Elitfotboll kräver 100% genomförandegrad för att alla ska vara informerade om hur det funkar, vilka regler som finns och vad som gäller. Klubbarnas Integrity officers kommer se till att utbildningen genomförs i sina respektive klubbar.

– För vissa individer såväl i samhället som inom idrotten kan spelandet bli ett problem. Vi vill ta ansvar för alla våra individer och genom denna utbildning erbjuder vi ytterligare ett verktyg. Utbildningen innehåller en självskattning där man genom att svara på vissa frågor får ett nuläge för hur ens spelande ser ut. Något som jag ser som en väldigt viktig åtgärd. Utbildningen innehåller även kontaktytor för de som känner att de har hamnat i ett osunt spelande, vilket känns tryggt för oss, säger Anders Wikström.

Även när det gäller antimatchfixning så jobbar Svensk Elitfotboll nära SvFF, RF och polisen. Utbildningen i antimatchfixning är också digital. Från och med i år kommer utbildningen i anti matchfixning vara en del av certifieringen av akademier som presenteras via Unicoach och alltså poänggivande.

– Alla måste känna till riskerna som finns kopplade till matchfixing, vilka skyldigheter det medför, vart man kan vända sig och hur man ska agera kring dessa frågor, om vi ska kunna jobba mot matchfixning på ett seriöst sätt, säger Anders Wikström.

Att arbeta aktivt med spelansvar, genomsyrar hela Unibets verksamhet och är även en central del i samarbetet med Svensk Elitfotboll. 

– Vi har en nollvision som innebär att noll procent av våra intäkter ska komma från osunt spelande. I vårt samarbete med Svensk Elitfotboll har vi genomfört en rad insatser för att bekämpa matchfixning och osunt spelande. Vi verkar för en hållbar spelmarknad, det är ett målmedvetet arbete där vi tillsammans tar ansvar och bidrar till efterlevnad av regler, säger Philip Lagström, Sverigechef på Unibet.

Parallellt med Svensk Elitfotbolls egna utbildningar så har RF tagit fram motsvarande utbildningar för sina medlemmar, utbildning som ingår i konceptet för att få elitlicens. 

– Det är bra att alla delar av idrotten tar sitt ansvar. Vi har ett fint samarbete med RF i den här frågan och jag tycker det är positivt att det trycks på från olika håll, avslutar Anders Wikström.

Fakta Integrity officer:
Rollen Integrity officer är en del av partnerskapet mellan Svensk Elitfotboll och Unibet. Det är en nyckelroll för att värna om elitfotbollens integritet i frågor som spelansvar och matchfixning. Varje enskild herrelitklubb har en Integrity officer i sin verksamhet. Denna person, som i regel är sportchefen i klubbarna, blir således länken mellan klubb, spelare och liga i dessa frågor. Varje Integrity officer har fått en specifik utbildning för sin ansvarsroll.