Fotbollen fortsätter att vara den populäraste idrotten i Sverige. Nu står det också klart att Allsvenskan är den allra populäraste ligan i landet. Detta efter att Sportnavigatorn 2019 presenterats.
– Allsvenskan har varit nära i några år men nu är vi äntligen där vi vill vara, säger Jan Karlsson, Försäljnings- och marknadsdirektör på Svensk Elitfotboll.

Det är företaget Upplevelseinstitutet som står bakom Sportnavigatorn som årligen kartlägger det svenska folkets idrottsintresse. Svenska medborgare i åldern 15 år och uppåt har deltagit i undersökningen. Fotbollen har länge varit den populäraste idrotten i Sverige men först nu är Allsvenskan den populäraste ligan. Intresset för Allsvenskan ligger på 39% (andel av svenskarna som är ganska eller mycket intresserade) medan SHL ligger på 38%. Detta innebär att skillnaden ligger inom felmarginalen, men Allsvenskan har haft en positiv trend och ökat från 33% 2015 till dagens nivå.

– Intresset för Allsvenskan har vuxit successivt. Ligan har haft över två miljoner besök i fyra år i rad och för varje år tycker vi oss se en trend att fler och fler fotbollsintresserade vänder blickarna mot vår högsta inhemska liga. Därför är det bara naturligt att Allsvenskan också är den mest populära ligan i landet, menar Mats Enquist, Generalsekreterare på Svensk Elitfotboll.

Utvecklingen de senaste fem åren

Utvecklingen de senaste fem åren

En av anledningarna till Allsvenskans framgångar kan enligt Upplevelseinstitutet vara en förbättrad arenastandard, storstadslagens framgångar, medieexponeringen och att fler kvinnor intresserat sig för Allsvenskan.

– Fotbollens positiva trend fortsätter att hålla i sig. Vi har sett att Allsvenskan vuxit successivt under flera års tid. Kvantifierar vi intresset på 39% så motsvarar det 3,3 miljoner svenskar (från 15 år). Jämfört med 2015 så har 6% ytterligare intresserade tillkommit, vilket motsvarar en halv miljon nyrekryterade supportrar, säger Peter Allvin, analytiker på Upplevelseinsitutet.

– Det är speciellt roligt att se en positiv utveckling och ett ökat intresse för den inhemska fotbollen bland den unga generationen. Det är dem som är våra framtida besökare på arenorna, menar Jan Karlsson.

Det största intresset för Allsvenskan återfinns hos männen, personer i åldersspannet 30–44 år och i storstadsregionerna (Stockholm, Sydsverige och Västsverige).

Foto: Carl Sandin / BILDBYRÅN / kod CS / 57999_430

Foto: Carl Sandin / BILDBYRÅN / kod CS / 57999_430

Sportnavigatorn:

    • Undersökningen är genomförd via webbintervjuer med ett representativt urval av den svenska befolkningen (+15 år).
    • 6 000 intervjuer (500 per månad) har genomförts löpande under perioden augusti 2018 – juli 2019.
    • Datamängden har vägts utifrån kön, ålder och geografi för att representera den svenska befolkningen.
    • Undersökningsinstitutet Ipsos Observer har genomfört datainsamlingen på uppdrag av Upplevelseinsitutet.

 

För fler frågor om Sportnavigatorn besök Upplevelseinstitutets hemsida eller kontakta:
Peter Allvin, Partner, Upplevelseinstitutet
+46 70 248 57 95
allvin@uiis.se