AIK, Djurgården och Hammarby startar tillsammans med Volkswagen initiativet Fotbollskoden som ska verka för en positiv kultur runt barn- och ungdomsfotbollen. En gemensam undersökning visar att en av tre  barn funderar på att sluta fotboll på grund av överengagerade och högljudda föräldrar.
– Våra barns idrottande ska vara en positiv upplevelse både på och utanför planen och därför behöver vi, tillsammans, ta ansvar för att vi skapar den trygga miljön, säger Max Bergander, värdegrundsansvarig hos AIK Fotboll, i ett pressmeddelande.

Undersökningen som visar att en av tre ungdomar funderar på att sluta på grund av att föräldrar pressar sina barn för hårt eller högljutt kritiserar tränare och ledare, är en nationell undersökning gjord av SSI på uppdrag av Volkswagen. Därför startar AIK, Djurgården och Hammarby nu Fotbollskoden som ska vara till för alla Sveriges föreningar som inte har egna eller färdigutvecklade uppförandekoder för föräldrar.

– Arbetet med vår värdegrund är ett av, om inte det viktigaste, arbetet som våra ledare och vi som klubb jobbar med. En del av värdegrunden är såklart riktad mot hur våra föräldrar agerar, och för att tydliggöra förädlarnas ansvar så har vi tagit fram ett dokument som beskriver hur våra föräldrar skall stötta sitt barn i vardagen, inför, under och efter träning och match. Vårt och Volkswagens arbete med fotbollskoden hjälper oss att förankra detta dokument och göra vår ungdomsfotboll ännu starkare, säger Peter Kleve, Föreningschef i Hammarby.

– För Djurgården Fotboll handlar vårt mantra ”glädje, värdighet och respekt – alltid, och oavsett” om mer än fina ord. Det handlar om vad vi gör varje dag, varje träning och varje match, det handlar om hur vi beter oss mot varandra både inom föreningen och laget men även hur vi beter oss mot våra medmänniskor. Detta är något vi lever efter, något ledarna pratar med sina spelare om och något som föräldrar och barn pratar med ledarna om. Varje ungdomslag spelar även med vårt mantra tryckt på matchtröjans bröst. Med fotbollskoden hoppas vi, att vi tillsammans, kan inspirera fler föreningar att fokuserar än mer på sin värdegrund, säger Staffan Holmberg, projektledare Vår Stad.

Alla klubbar som går med i projektet och får alla föräldrar att skriva under klubbens egna uppförandekod får ett tillskott i föreningskassan på 25 000 kr av den gemsamma partnern, Volkswagen, där pengarna oavkortat går till barn- och ungdomssektionerna.

Om Fotbollskoden
En gemensam uppförandekod för fotbollsföräldrar och fotbollsföreningar som inte har färdigutvecklade koder för sin barn- och ungdomsverksamhet. Den är utvecklad av AIK, Djurgårdens IF och Hammarby IF tillsammans med partnern Volkswagen. Den vilar på storklubbarnas egna uppförandekoder och värdegrunder, vilka är prioriterade områden i den dagliga verksamheten.

Fotbollskoden lyder: ”Jag som förälder ska göra mitt yttersta för att stötta mitt barn, andras barn, ledare, domare, funktionärer och föräldrar i samband med träningar och matcher – genom ett positivt engagemang.”

Fotbollskoden syftar framförallt till att höja medvetandegraden hos fotbollsföräldrar om att våra barns idrottande ska vara en positiv upplevelse både på och utanför planen. Att barn spelar fotboll för att det är kul och för att de vill. Och det börjar med att vi sätter barnens glädje till fotbollen i fokus. 

Det handlar inte deras prestation eller föräldrarnas förväntningar. Det handlar om barnens glädje.