Förra veckan samlades landets akademichefer i Norrköping för höstens akademichefskonferens. Konferensen sträckte sig över två dagar och lockade representanter från totalt 42 klubbar från Allsvenskan, Superettan och Ettan.

– Det blev en lyckad samling med varierande och bra föreläsningar. Vi hade valt ut ämnen som vi tycker att klubbarna generellt sett kan utveckla sig i och områden där vi kan bli bättre. De efterföljande gruppdiskussionerna var givande för våra deltagare, säger Thomas Hasselgren, akademichefsutvecklare på Svensk Elitfotboll.

Under den första dagen gästades konferensen av Lukas Berglund och Kristof Vogel från Goalunit. Goalunit står tillsammans med Svensk Elitfotboll bakom Projekt 500. Projektet är ett initiativ framtaget för att utifrån ekonomiska data, transferdata och sportsliga data stötta Svensk Elitfotboll mot effektmålet att öka svensk elitfotbolls totala transferintäkter med 500 miljoner kronor per år. Enligt Projekt 500 är en viktig parameter för att nå effektmålet att utveckla, och i förlängningen sälja, unga fotbollsspelare genom den svenska akademiverksamheten.

– Att integrera akademierna med den seniora elitverksamheten och att strategiskt prioritera akademiernas arbete är avgörande för svenska föreningars och landslagets internationella framgångar över tid, menar Lukas Berglund på Goalunit.

Konferensens inledande dag innehöll även besök från Elias Mineirji som är gruppchef för NAFU-funktionen på Svenska Fotbollförbundet. Därefter berättade Festim Pasho och Jens Nilsson om Kalmar FF och deras regionala klubbsamverkan.

Dagen avslutades med gruppdiskussioner där klubbarnas akademiansvariga fick möjlighet att diskutera och reflektera kring de presentationer och föredrag som de fått ta del utav under dagen.

Dag två inleddes med information kopplat till den certifieringsprocess som Svensk Elitfotboll använder för att betygsätta medlemsklubbarna och deras akademier. Certifieringen genomförs årligen i syfte att utveckla svensk elitfotboll.

– Certifieringen är ett långsiktigt arbete för att ge klubbarna rätt förutsättningar för att få fram framtida elitspelare via sina akademier. Certifieringen bygger dels på att kvalitetssäkra klubbarnas arbete när det kommer till spelarutbildning men det handlar även om att vi på SEF genom dialog och stöttning kan hjälpa klubbarna i deras eget utvecklingsarbete, menar Thomas Hasselgren.

Deltagarna fick sedan ta del av en presentation om hur Malmö FF arbetar med skolakademier innan Stefan Johnsson redogjorde för hur IFK Norrköping skapar rätt förutsättningar för ungdomsverksamheten med hjälp av akademikoordinatorer. Precis som första dagen avslutades dag två med gruppdiskussioner kopplat till konferensens innehåll.

– Eftersom jag är relativt ny i min roll som akademichef så är de här tillfällena guld värda. Många klubbar har liknande utmaningar och problem så är det bra att få ett erfarenhetsutbyte i olika frågor som kan hjälpa oss att utveckla våra akademier. Innehållet på årets konferens var bra, en lagom blandning av olika områden som kan inspirera på olika sätt och förhoppningsvis lite nya idéer att ta med sig hem till sin förening, säger Oscar Carlson, akademichef hos Jönköpings Södra IF.

Under hösten genomförs två referensprojekt med akademiernas personal där studiebesök hos ett antal klubbar i Nederländerna och England står på programmet. Nästa akademichefskonferens planeras äga rum under hösten 2024.