Tidigare i år beslutade medlemmarna inom Svensk Elitfotboll att godkänna den nya strategin för perioden 2024–2026. Strategin bygger på fyra strategiska fokusområden som var och ett, direkt eller indirekt, ska bidra till att de uppsatta målen nås.
– Med den nya strategin sätter vi en tydlig riktning framåt, med tydliga mätbara mål för att säkerställa att vi levererar i enlighet med vårt uppdrag, säger Johan Lindvall, generalsekreterare på Svensk Elitfotboll.

Den nya strategin sträcker sig till och med 2026 och tar efter den tidigare strategin, Nordens bästa liga. Strategin framåt vilar på fyra strategiska fokusområden; Sporten, Rättigheten, Fotbollsupplevelsen och Hållbar samverkan. Med fotbollens bästa i centrum ska Föreningen Svensk Elitfotboll skapa den mest intressanta sporträttigheten och samtidigt vara en tillväxtmotor för sina medlemmar.

– Strategin är och kommer vara central i allt vi gör under de här tre åren. Med hjälp av tydliga fokusområden säkerställer vi att SEF centralt håller sig till den gemensamt utstakade riktningen och att strategin finns med oss i de olika beslut som fattas under resans gång, menar Lindvall.

Strategin fastslår att Svensk Elitfotboll ska arbeta för två ligor av högsta kvalitet som utmanar jämförbara ligor internationellt, är i ständig utveckling och som ger klubbarna rätt förutsättningar för att i högre utsträckning kvalificera sig för gruppspelen i UEFA:s klubblagsturneringar. Därtill ska fotbollsupplevelsen förbättras genom ökad publik på arenorna i kombination med kontinuerligt minskande ordningsstörningar.

Fokus kommer även kretsa kring att förstärka ligornas varumärken och maximera värdetillväxten, vilket bland annat mäts i ökade intäkter. En annan viktig del är att uppmärksamma elitfotbollens samhällsbidrag och inte minst – att SEF ska vara en intern utvecklingskraft och ett stöd till föreningarna i syfte att underlätta och avlasta.

– Samtidigt som vi vill utvecklas sportsligt får vi inte glömma allt det fantastiska som händer utanför de kritade linjerna. Samhällsbidraget som våra klubbar står för genom sitt sociala arbete är enormt, och det behöver vi fortsätta uppmuntra och belysa, avslutar Lindvall.

En mer detaljerad överblick av strategin och dess strategiska fokusområden nås via länken nedan.

Strategi 2024–2026: Fotboll. På riktigt.