Under säsongen genomför Ettan Fotboll en serie digitala föreläsning på temat kommunikation och marknadsföring för medlemsklubbarna i Ettan Norra och Ettan Södra. Svensk Elitfotboll medverkade på en av föreläsningarna genom Beatrice Clarke, för att berätta hur elitklubbarna och ligorna Allsvenskan och Superettan jobbar med hållbarhet.

Mötet där Svensk Elitfotboll medverkade attraherade 35 klubbar och totalt 44 deltagare.
– Jag gav min syn på varför värderingar är grunden för en fotbollsklubbs framgång inom samhällsnytta, säger Beatrice Clarke, ansvarig för hållbarhetsfrågor på Svensk Elitfotboll.

Ettan Fotboll är intresseföreningen för klubbarna i Ettan Norra och Ettan Södra, det vill säga nivån precis under Superettan. Under totalt tio träffar mellan mars och november, och namnet Ettan Talks, träffas klubbarna i Ettan och några i Division 2 digitalt för en serie inspirationsföreläsningar. Den föreläsning som Svensk Elitfotboll medverkade på handlade om hållbarhetsinitiativ och sociala projekt.

– Jag anser att det är av yttersta vikt att synliggöra, medvetandegöra och implementera värderingar i klubbens vardagliga verksamhet. Jag tog även upp vad en klubb behöver jobba med inom ramen för sitt sociala hållbarhetsarbete för att nå framgång över tid, menar Beatrice Clarke.

Den digitala sessionen avslutades sedan med en gruppuppgift som involverade alla åhörare.

Ettan Talk produceras i samarbete med Rättighetsbyrån. Nästa digitala föreläsning äger rum i mitten av september och behandlar evenemang.