Handelshögskolans Center for Sports and Business i Stockholm kliver in i svensk fotboll för att hjälpa elitklubbarna att bli bättre i sin organisation och mer lönsamma.
– Det som händer i svensk fotboll just nu är skithäftigt, säger Martin Carlsson- Wall, Assistant Professor och forskningsledare på Handelshögskolans Center for Sports and Business.

Det Martin Carlsson-Wall syftar på är Elitfotbollens gemensamma IT-satsning som är under utveckling. Målet är WiFi på alla arenor och en gemensam kommunikationskanal där klubbarna ska kunna erbjuda allt det den fotbollsintresserade kan tänkas fråga efter – livestreamar, repriser och highlights, intervjuer, startelvor, artiklar, biljetter, köp av mat, dryck och merchandise, statistik, spel och betting och liknande.
– Vi har knutit upp ett samarbete med Handelshögskolans Center for Sports and Business i tre år. Det är en investering vi gör. Vi har kommit längre än vad vi tidigare gjort i vår IT-satsning men det är vi själva som måste bestämma oss för att ta hela klivet in i mål, säger Mats Enquist, Generalsekreterare på Svensk Elitfotboll.

Handelshögskolans Center for Sports and Business kommer i samarbetet att bidra med forskning för att klubbarna sedan ha något att bygga vidare på.
– Vi vill göra en massa forskning, så vi får mer kunskap. Sedan vill vi att den kunskapen inte bara blir power pointslides eller artiklar på en hylla. Det ska bli en konkret verkstad för klubbarna genom utbildningar, workshops och liknande. Allt bygger på systematisk och konkret forskning så vi har något att bygga vidare på, säger Martin Carlsson-Wall.

Martin
Martin Carlsson Wall

Center for Sports and Business bygger på ett nära samarbete med ett antal idrotter som brottas med utmaningar att balansera det kommersiella och det ideella och har som mål att skapa klubbar och ligor i världsklass. Forskningscentret vill i nära samarbete med idrotterna utveckla den ”svenska modellen” för att skapa ekonomiskt uthålliga ligor och klubbar.
– Idrotten utgör med sina mer än 3 miljoner utövare, ledare och medlemmar en tredjedel av det svenska samhället. Handelshögskolans Center for Sports and Business tycker att kommersialiseringen i idrotten är viktig men att vi vet för lite om både de positiva och negativa effekterna. Fotbollen kommer in som största sport och tänker att hur kan vi kombinera det bästa av den gamla, och i många delar mycket framgångsrika folkrörelsemodellen med det nya och mer kommersiella tänkandet. Ur ett akademiskt perspektiv är detta mycket intressant och vi är stolta och glada över att få vara med på denna resa. Som vi ser det kan samarbetet medföra att 1+1 blir 3 där idrotten med dess känslor och akademin med dess fakta är lika med klubbar i världsklass, som Håkan Sjöstrand på Svenska Fotbollförbundet brukar säga. Symbiosen med känslor och akademins fakta är ungefär som vänster och höger hjärnhalva.

Strategin delas in i två huvudkategorier, Sports och business, där sporten inkluderar Talangutveckling medan Försäljning och marknad samt Organisation och styrning återfinns på säljsidan. Varje del bryts sedan ner på tre nivåer. Liganivå, klubbnivå och individuell nivå.
– Du kan inte bli framgångsrik enbart på klubbnivå men det lokala engagemanget slår allt. Får man igång intresset lokalt så ger det effekter på allt annat. Det gäller att ha rätt produkt på rätt plats, i rätt tid. Utvecklingen av klubben kan förbättras.

För frågor om samarbetet kontakta Mats Enquist på Svensk Elitfotboll på mats.enquist@svenskelitfotboll.se eller Martin Carlsson Wall på Handelshögskolan – Center for Sports and Business på martin.carlsson-wall@hhs.se

Unknown

Fakta:
* Handelshögskolan – Center for Sports and Business, 16 forskare, 15 forskningsassistenter.
* Grundat 1909.
* Sveriges enda privata affärsskola. 2000 studenter.
* Handelshögskolan är rankad som bäst i Norden de senaste 15 åren av Financial Times.

Robert Johansson / FOTO: Bildbyrån