Säkerhetsfrågan och ordningsläget på arenorna är en högt prioriterad fråga inför säsongen 2024. Förra veckan beslutade Svensk Elitfotboll om att göra om det som tidigare varit säkerhetsriktlinjer till direktiv och denna vecka genomfördes den årliga upptaktsträffen mellan elitfotbollen och Polismyndigheten kopplat till det gemensamma säkerhetsarbetet.

– Det är viktigt att vi ger en samlad bild av elitfotbollens och polisens samverkan när det kommer till säkerhetsarbetet och att alla klubbar får samma information inför den nya säsongen, säger Per Eliasson, säkerhetsansvarig på Svensk Elitfotboll.

De tidigare riktlinjerna avseende bangers, pyroteknik och inkastade föremål som numera gjorts om till direktiv i de särskilda tävlingsbestämmelserna för Allsvenskan och Superettan (STB) 2024 utgör bara en av flera åtgärder inför den nya säsongen.

– Utöver direktiven så arbetar vi också med en rad åtgärder som ska förstärka säkerheten och skalskydden på arenorna. Åtgärderna kan exempelvis handla om att vi bygger om för att minimera riskerna med inkastade föremål och införsel av pyroteknik men också utökad och förbättrad kamerateknik, fortsätter Eliasson.

Det pågår även insatser och åtgärder med förhoppning om effekt på längre sikt. Bland annat deltog Anders Hübinette på konferensen för att berätta om Regeringens utredning för att minska läktarvåld och andra ordningsstörningar i samband med idrottsevenemang. Svensk Elitfotboll för även dialog med Regeringen om att förändra lagstiftning kopplat till kameraövervakning för att underlätta identifiering av individer som begår brott inne på arenorna.

Konferensdeltagarna, bestående av klubbarnas säkerhetsansvariga och SLO:er, fick även höra om polisens arbete inför 2024 och en beskrivning av deras olika fokusområden när det kommer till idrottsrelaterad brottslighet. Därtill bidrog arena- och anläggningsägarna Stockholm Live och GOT Event med deras perspektiv när det kommer till att skapa säkra och trygga evenemang. Även elitdomarna fanns med i programmet och berättade om UEFA:s skärpta bedömning gällande olämpligt uppträdande som kommer att vara ett fokusområde för den svenska elitdomarkåren under 2024.

Premiäromgångarna i Allsvenskan och Superettan inleds under påskhelgen med start lördagen 30 mars.