Fotbollen, Riksidrottsförbundet och Polisen var under fredagen kallade till Regeringen för möte gällande den aktuella samhällsdebatten om våld på fotbollsarenor.
– Det är bra att politiken engagerar sig. Alla parter måste aktivt jobba tillsammans i de här frågorna, säger Simon Åström, ordförande i Svensk Elitfotboll.

På mötet närvarade justitieminister Gunnar Strömmer (M) och idrottsminister Jakob Forssmed (Kd) samt representanter från Svenska Fotbollförbundet, Svensk Elitfotboll, Riksidrottsförbundet och Polisen. Samtliga parter redogjorde för sin syn på händelsen och det aktuella säkerhetsläget för elitfotbollen i Sverige. 

– Den stora anledningen till att vi sitter här idag är på grund av de individer som begår allvarliga ordningsstörningar och brott på våra arenor. Det är de individerna och deras handlingar som vi ska fokusera på. Med det sagt så var det ett bra första möte i den här konstellationen som jag ser som ett startskott på en utförligare och vidare dialog med politikerna, anser Simon Åström.

Svensk Elitfotbolls representanter lyfte fram utmaningar med nuvarande lagstiftning bland annat gällande kameraövervakning samt svårigheten på grund av maskeringar att identifiera de som begår ordningsstörningar.

230602 Justitieminister Gunnar Strömmer (M), Simon Åström, ordförande i Svensk Elitfotboll och idrottsminister Jakob Forssmed (KD) under en pressträff efter ett möte mellan representater från regeringen, Svenska fotbollsförbundet, Riksidrottsförbundet och Föreningen Svensk Elitfotboll den 2 juni 2023 i Stockholm. Foto: Jesper Zerman / BILDBYRÅN / COP 234 / JZ0372_2

– Det som hände på derbyt riskerar att förstöra så mycket för den fotboll som vi vill ha. Vi behöver samverka över gränserna för att hitta rätt lösningar på problemen. Självklart behöver alla parter ta ett stort eget ansvar, men vi behöver också hjälp av varandra. Jag ser gärna att representanter från supportrarna är med nästa gång också. Det här är ett långsiktigt arbete som måste pågå, säger Simon Åström.

Annat som framkom i mötet var att samtliga fortsatt ser den befintliga exkluderingsstrategin som rätt väg att gå men att det finns detaljer som måste finslipas, där samtliga måste ta sitt ansvar. Det pratades också om att fotbollen behöver ta ett större ansvar för vilken kultur de bidrar till.

Samtliga medverkande parter tar nu med sig sina insikter från mötet hem till sin vardag. Ambitionen är sedan att parterna ska mötas i samma konstellation i höst igen.