Är du en fotbollskunnig och utvecklingsinriktad person som trivs med att arbeta i en bred roll med eget ansvar, varierande arbetsuppgifter och där du får vara del av ett lag som arbetar för att utveckla den svenska elitfotbollen? Då kan det vara dig vi söker!

Om Svensk Elitfotboll
Svensk Elitfotboll, SEF, är en intresseorganisation för alla föreningar i Allsvenskan och Superettan. SEFs uppdrag är att vara ledande i utvecklingen av den svenska elitfotbollen på klubbnivå, sportsligt, ekonomiskt, kommersiellt och administrativt.Verksamheten omfattar bland annat att ansvara för utveckling av ligan, planering för våra 480 matcher, publik- och supporterfrågor, teknisk utveckling, marknadsföring, försäljning av centrala avtal och att ge service till våra medlemsklubbar.
SEF har de senaste åren arbetat med en tydlig strategi och satsning med syftet att åstadkomma en positiv utveckling för klubbarna i Allsvenskan och Superettan såväl som för ligan i sin helhet. Glädjande nog har denna satsning varit framgångsrik och det har skett stora framsteg. Bland annat har publiksiffror, supporterintresse och de ekonomiska förutsättningarna utvecklats starkt.

På kontoret bredvid Friends Arena i Solna finns en sportfunktion som innefattar bland annat ansvaret för ligorna, säkerhets- och evenemangsfrågor. 

Om rollen
Akademicertifierarens huvuduppgift är att tillsammans med kollegor leda certifieringsprocessen inom akademiprojektet Unicoach. Detta är ett samarbete med Unibet där klubbarnas akademier varje år utvärderas enligt en omfattande certifieringsmodell som resulterar i 1-7 stjärnor. Modellen uppgraderades inför 2022 och innebär numera en grundlig genomlysning av klubbarnas utbildningsmiljö inom tio områden, i syfte att kvalitetssäkra och inspirera till utveckling. 

I akademinätverket ingår under 2024 de 32 SEF-klubbarna samt ca 15 klubbar från Ettan. 

Ett centralt moment i certifieringen är ett 2-dagars certifieringsbesök hos klubben. Nyckelpersoner från styrelse, klubbledning, sportslig ledning och akademin intervjuas. Tillsammans går man igenom certifieringsdokumentets tio områden och poängbedömer klubbens akademiverksamhet baserat på diskussioner och framtagna styrdokument. Bedömningar görs också gällande hur väl styrdokumenten är integrerade i den dagliga verksamheten. Under besöket följs två akademiträningar upp för att bedöma hur dessa planeras, genomförs och utvärderas.

Besöken hos klubbarna genomförs i perioden april-sept.

I november-december genomförs också ett digitalt möte där återkoppling från besöket görs och återstående punkter gås igenom och poängbedöms.

Varje år inleds med en anmälningsprocess och avslutas med en slutrapport. I januari offentliggörs sedan det föregående årets poängbedömning, där klubbarna alltså kan få 1-7 stjärnor.

Efter varje år görs en utvärdering och uppdatering av kommande års certifieringsmanual.

Akademicertifieraren arbetsleds av SEF:s akademiutvecklare. Utöver själva certifieringsprocessen så ingår bland annat följande arbetsuppgifter i rollen:

  • Planering och genomförande av fortbildningar för tränare och specialister i SEF-klubbarnas akademier.
  • Planering och genomförande av nätverkskonferenser och omvärldsanalyser (referensprojekt, studieresor etc).
  • Genomförande av klubbesök i utvecklingssyfte. 

Rollen bygger på självständighet men planering, genomförande och uppföljning sker i dialog med SEF:s akademiutvecklare och SEF:s sportchef (som också är akademicertifierarens formella chef)

Din profil
För att lyckas i denna roll ser vi att:

  • Du är duktig på att självständigt hantera ditt arbete, inom givna ramar.
  • Du har erfarenhet av erfarenhet av att jobba inom den svenska elitfotbollen och har ett socialt och yrkesmässigt nätverk bland SEF-klubbarna. Gärna flera års arbetslivserfarenhet från en akademi i en elitklubb.
  • Du har förmågan att snabbt sätta dig in i nya verksamheter och rutiner.
  • Du tycker om att leda processer och har en god pedagogisk och social förmåga.
  • Du har god datorvana och erfarenhet av att arbeta med programmen inom Office-paketet.
  • Du behärskar svenska och gärna engelska i tal och skrift.

När det kommer till personliga egenskaper är du självgående och utvecklingsorienterad, samtidigt som du har god administrativ förmåga. 

Övrigt: 
Anställningsformen är initialt en ettårig projektanställning på heltid med oreglerad arbetstid och arbetet utgår formellt från SEF:s huvudkontor i Solna. Dock består arbetsuppgifterna till stora delar av besök och uppdrag i klubbarnas miljöer, vilket gör att det är fullt möjligt att vara boende på annan ort än Stockholmsområdet.  

Antalet semesterdagar, försäkringar och pension följer gällande ”Branschavtal Idrott” och gällande lagar.

Start: Snarast eller enligt överenskommelse

Frågor om tjänstens innehåll: kontakta gärna Thomas Hasselgren, akademiutvecklare, 073-039 78 42. 

Frågor om SEF, anställningen etc: kontakta gärna Svante Samuelsson, sportchef, 070-688 70 77

Ansökningar med bilagor/referenser mailas senast den 6 feb till Svante.Samuelsson@svenskelitfotboll.se. Märk ansökan ”Ansökan Akademicertifierare”.