Samhällsengagemanget från elitfotbollen i Sverige har under de senaste åren blivit en alltmera prioriterad fråga. Under pandemin har fotbollens betydelse för lokalsamhället och för samhället i stort visat vara större än väntat då olika initiativ för sjukvården, arbetsmarknaden och hälsofrämjande initiativ som spontanfotbollen växt. Nu har Svensk Elitfotboll skapat ett centralt ramverk för hållbarhet som samtliga klubbar i Allsvenskan och Superettan kan använda sig av för att komma i gång, utveckla eller växla upp sitt samhällsengagemang.

– Många klubbar jobbar redan väldigt bra med social hållbarhet och de gör verkligen skillnad i sitt lokalområde. Med ramverket vill vi dels vägleda klubbar som sitter i startgroparna och dels stimulera de som kommit lite längre för att de ska få med sig region, kommun och stad än mer i sitt hållbarhetsarbete, säger Beatrice Clarke, CSR och Hållbarhetsansvarig på Svensk Elitfotboll.

En checklista för att skapa en röd tråd inom elitfotbollen
Ramverket innehåller framför allt en checklista för hur man kan komma i gång, öka eller höja nivån ytterligare på sitt hållbarhetsarbete och få med sig hela organisationen.

– Det kan vara svårt att börja jobba med hållbarhetsfrågor när man aldrig gjort det tidigare. Det finns fallgropar man behöver undvika och möjligheter man inte får missa. Genom ramverket har vi skapat en checklista för olika delar som berör allt ifrån vision, syfte, verksamhet och uppföljning. Dessutom har flera klubbar varit delaktiga i framtagandet av checklistan. Det är ett bevis på fotbollens solidaritet och vilja att utvecklas tillsammans, säger Beatrice Clarke. 

Viktigt att få med sig både offentlig och privat sektor
Samtidigt förväntas behoven av elitfotbollens samhällsengagemang öka, i kölvattnet av pandemin, men idrotten i allmänhet och fotbollen i synnerhet kan inte dra lasset helt själv.

– En viktig del i klubbarnas hållbarhetsarbete är att de inte göra allt själva. En fotbollsklubb är inte expert i en specifik samhällsfråga, men de kan vara experter på samverkan, på att skapa engagemang och få med sig olika målgrupper. Detta behöver både offentlig och privatsektor inse och kan elitfotbollen få med sig dessa aktörer kommer deras insatser ge ännu större effekter. Förhoppningsvis kommer checklistan hjälpa klubbarna i dialogen med partners och med offentlig sektor, säger Beatrice Clarke.

Utöver checklistan för hållbarhet har Svensk Elitfotboll definierat sin roll som intresseorganisation för elitfotbollen genom det centrala ramverket. 

– Vi på Svensk Elitfotboll har jobbat väldigt fokuserat på den sportsliga hållbarheten, för hela fotobollssverige, med integritetsfrågor, matchfixning och psykisk ohälsa inom fotbollen. Det arbete har vi kommit långt med och nu är tiden mogen för att växla upp den sociala hållbarheten. Inom kort kommer vi hålla en workshop tillsammans med klubbarna för att få värdefulla inspel på ramverket och i samband med en av konferenserna i vinter kommer vi fastställa ramverket, säger Beatrice Clarke.

Vid sidan av skapandet av ramverket för hållbarhet så har Svensk Elitfotbolls hållbarhetsarbete under pandemin handlat om följande saker:

  • Psykisk ohälsa, tillsammans med MIND

– Från inventering till implementering. Arbeta med interna och externa nätverk på psykisk ohälsa för att stötta klubbarna. Skapa förebyggande insatser och planera utbildning för spelare och speciellt riktad utbildning till idrotten.  

– Inväntar inventeringen från KI & centrum för psykiatriforskning för att kunna ta nästa steg. 

  • Näthat, tillsammans med Unibet

 Ett växande problem där SEF vill påverka i en positiv riktning. En fantastisk möjlighet för SEF tillsammans med alla klubbar som starka förebilder att lyfta denna problematik. 

– Knutit partnerskap med PPS (Prinsparets stiftelse) – utställning på fotografiska 2-3 november där SEF är en partner.  

  • Globala mål

– Kunskapshöjande insatser på de globala målen för hållbar utveckling med utgångspunkt på rapporten ”Fotbollsplanen mitt i byn”

  • Konferenser

– Digitala och fysiska konferenser som Svensk Elitfotboll arrangerar ensam eller tillsammans med klubb, eller där Svensk Elitfotboll medverkar. Bland annat med Allmännyttan och Sveriges kommuner samt om Agenda 2030.

  • Samhällskontakter

– Möten, seminarier, workshops, studiebesök och erfarenhetsutbyten med andra samhällsaktörer och organisationer

  • Internationella samarbeten

– Deltagande på konferenser med EFDN

Hör mer av Beatrice Clarke och Svensk Elitfotbolls samhällsengagemang i CSR Swedens podd ”Vems Agenda?” där man i senaste avsnittet pratat om idrottens roll i samhället.