Handelshögskolan i Stockholm och deras Center for Sports and Business inrättar en ny professur med fokus på idrott och affärsverksamhet – den första i sitt slag i skolans historia.
– Det är mycket glädjande och vi hoppas kunna bidra till att stärka svensk idrotts internationella konkurrenskraft, säger Martin Carlsson-Wall, Professor och chef för Center for Sports and Business.

Svensk Elitfotboll och Handelshögskolan i Stockholm samarbetar sedan många år tillbaka. Just nu pågår en ledarskapsutbildning för personalen i klubbarna i Allsvenskan och Superettan och historiskt sett har parterna samarbetat vid många olika tillfällen. Den nya professuren som möjliggörs av en donation från Malin och Stefan Linder och kommer att innehas av Martin Carlsson-Wall och innebär i teorin ännu större möjligheter till samarbete parterna emellan eftersom det nu finns större utrymme för både fler forskningsprojekt samt ett närmare samarbete med såväl svensk idrott som utvalda internationella klubbar, ligor och förbund. 

– Den globala idrotten är en sektor som står inför många utmaningar. Den blir alltmer kommersiell samtidigt som traditioner, identitet och ideellt arbete är kritiska framgångsfaktorer. Att Handelshögskolan nu får en professur i detta ämne stärker skolans strategi att identifiera globala frågor som också är viktiga i mångas lokala vardag, säger Martin Carlsson-Wall.

Handelshögskolans Center for Sports and Business är ett tvärdisciplinärt forskningscenter som syftar till att skapa en mer forskningsdriven idrottsvärld. Avsikten är att bedriva forskning och undervisning kring idrott som finansiell tillgångsklass, hur hållbarhetsarbete kan integreras i förbund, ligor och klubbar samt vilken roll ny teknologi kan spela för utvecklingen av svensk och internationell idrott.

Läs mer här