När säsongen 2023 startar så kompletteras riktlinjen om nolltolerans mot bangers och utskjutande pyroteknik med att också omfatta inkastade föremål. Nolltoleransen är till för att skapa sportsliga förutsättningar samt skydda spelare, funktionärer och övrig personal från allvarliga skador.

Inför säsongen 2022 presenterades den nya exkluderingsstrategin, som går ut på att i de fall ordningsstörningar sker, lägga fokus på att identifiera och lagföra de individer som gjort sig skyldiga till lagöverträdelser, snarare än kollektiva bestraffningar. 

En sak som var tydlig säsongen 2022 var att svensk fotboll upplevde ett stort ökat antal inkastade föremål på arenorna i Allsvenskan och Superettan. Ett inkastat objekt utgör generellt en ordningsstörning, men kan också utgöra en grövre gärning som grov misshandel, vilket också inträffade i några fall under 2022.

Även om antalet inkastade föremål minskade under den andra halvan av säsongen 2022 så har svensk fotboll gemensamt beslutat att inkludera händelser med inkastade föremål i riktlinjen om nolltolerans mot bangers och utskjutande pyroteknik.

Beroende vad som kastas in så vidtas åtgärder situationsanpassat.

Kastas något in som stör spelet, eller är av osportslig karaktär så kommer domaren blåsa av spelet följt av ett kortare avbrott, ihop med ett speakerutrop. Skulle något kastas in som träffar spelare, ledare, domare, funktionär eller annan person som uppehåller sig runt spelplanen så kommer domaren avbryta matchen och ett matchmöte kommer att genomföras. Riktlinjen gäller också kast inom arenan och gäller innan, under och efter match samt i paus.

Svensk Elitfotboll, Svenska Fotbollförbundet och Polisen har en fortsatt full samsyn om att arbetet med exkluderingsstrategin är rätt väg att gå.

Föreningen Svensk Elitfotboll
Svenska Fotbollförbundet