Matchfixing är det största hotet mot hela fotbollens integritet och trovärdighet – ett större hot än dopingproblematiken. Det är en företeelse som utgör ett allvarligt angrepp mot fotbollens själ, dess idé om fair play och sportsmanship och att alla matcher ska avgöras på sportsliga grunder utan ovidkommande hänsyn.

 

Svensk fotboll på alla nivåer och i alla funktioner står enade att kraftfullt förebygga, agera mot och beivra alla former av manipulation av och försök till manipulation av fotbollsmatcher. I detta arbete har SvFF ett nära samarbete med AB Svenska Spel, våra svenska intresseorganisationer och UEFA samt en öppen dialog med berörda myndigheter, däribland polis och åklagare.

 

För att motverka matchfixing är det av central vikt att alla spelare, tränare, ledare, funktionärer och föreningar informeras om denna farsot, och vilka regler som gäller kring detta. Ingen spelare, tränare, ledare, funktionär eller förening ska kunna hävda att man inte har kännedom om fotbollens regler om matchfixing. Alla ska också vara medvetna om att brott mot fotbollens regler kan föranleda upp till 2 års avstängning från all idrottslig verksamhet.

Tillsammans kan vi stoppa detta hot mot svensk fotboll.

Krister Malmsten
Biträdande generalsekreterare och Integrity Officer

 

 

För mer information kring matchfixning, besök Svenska Fotbollförbundets sida: http://svenskfotboll.se/matchfixing