Svenska Fotbollförbundet skriver att Disciplinnämnden i dag har meddelat beslut att tillerkänna GAIS segern med 3-0 i matchen den 25 februari mot IFK Göteborg i Svenska cupens gruppspel.

Text på SvFF:s hemsida.

Disciplinnämndens beslut går att läsa här.

27 feb
TK överlämnar cupärendet till Disciplinnämnden

SvFF:s Tävlingskommitté har sammanträtt och behandlat ärendet med den avbrutna cupmatchen IFK Göteborg-GAIS.

TK har bland annat konstaterat att det beslut som fattades vid matchmötet om att matchen ska återupptas, trots alla de ansträngningar som gjorts av berörda parter, inte är möjligt att verkställa.

TK beslut blir efter en samlad bedömning att lämna över ärendet till SvFF:s Disciplinnämnd för fastställande av de sportsliga konsekvenserna till följd av matchen avbrutits och inte kan fullföljas.

SvFF:s Riksombud kommer med anledning av TK:s beslut komma in med ett yttrande inför Disciplinnämndens prövning.

Målsättningen är att Disciplinnämnden ska kunna sammanträda och meddela beslut så snart som möjligt, då resterande matcher i Svenska cupen, herrar grupp 8, spelas söndag 3 mars.

26 feb:
Samtliga inblandade parter i måndagens avbrutna cupmatch IFK Göteborg-GAIS – de båda föreningarna samt SvFF och SEF – är av uppfattningen att matchen ska fullföljas. Detta i enlighet med det enhälliga beslut som fattats vid Representantskapsmöte, det vill säga att samtliga matcher så långt det är möjligt ska avgöras på spelplanen.

GAIS har anfört att de förutsättningar som gällde vid beslutstillfället måndag kväll i anslutning till matchen ändrats, varför man anser det befogat inte återuppta matchen tisdagen klockan 14.00 så som beslutats. IFK Göteborg har varit tillmötesgående i den delen och även SvFF och SEF anser det befogat att senarelägga återupptagandet av matchen till annan speldag.

SvFF för en dialog med föreningarna för att försöka hitta en tidpunkt då matchen kan spelas färdigt. Ambitionen är att matchen ska spelas klart före avslutande omgång i gruppspelet.

SvFF:s Tävlingskommitté kommer att sammanträda och besluta formellt i frågan. Tävlingskommitténs beslut kommer att kommuniceras så snart man hunnit sammanträda.

Läs mer på SvFF:s hemsida.