Lena Gustafsson Wiberg, ansvarig för SLO-utbildningen på supporterorganisationen Supporters Direct Europe (SDE), blev tidigare i september inbjuden av det brasilianska fotbollsförbundet för att föreläsa om hur rollen som SLO ser ut i Europa. I publiken satt bland annat representanter från supporterunionen, polisen, klubbar och makthavare inom brasiliansk fotboll.

Lena har gjort sitt namn känt inom fotbollsvärlden både nationellt och internationellt som SLO. Hon har bland annat arbetat aktivt för Djurgården sedan 2012, när SLO-arbetet introducerades på svensk mark. Sedan 2017 arbetar Lena huvudsakligen för SDE, samtidigt som hon delvis fortfarande arbetar hos Djurgården.

Idag har SLO-arbetet i Europa ett gott anseende, vilket är en av anledningarna till att det brasilianska fotbollsförbundet i höst bjöd in till en träff med SDE och Lena.

– Mycket handlade om hur SLO-arbetet har implementerats i Europa, i och med att Sydamerika inte har något liknande system. Vi presenterade vikten av att arbeta mer proaktivt än reaktivt – där kunskap om fotbollens organisation, lagar och regler, gruppsykologi och kommunikation är av mer betydelse. Vi betonade även att det är viktigt att identifiera och rekrytera från läktaren – bland supportrarna. Där expertisen ofta finns, menar Lena.

Under föreläsningen fick även deltagarna berätta om sina erfarenheter i deras arbetet mot att skapa en tryggare fotbollsarena.

– Vi fick bland annat ett intressant inspel av en kille från den brasilianska supporterunionen. Utifrån hans perspektiv var det tydligt de inte har känt sig inkluderade av polisen, klubbar och andra makthavare i det förebyggande arbetet. Att det talas mer om fotbollssupportrarna och inte med. Jag tror hans beskrivning var nyttig och blev en ögonöppnare för många av deltagarna, konstaterar Lena.

Genom sitt arbete med SDE föreläser Lena regelbundet om SLO-funktionen ute i Europa. Under hösten deltar hon som SLO på Djurgårdens matcher i den allsvenska slutspurten och i UEFA Europa Conference League.

Fakta SLO:
En Supporter Liaison Officer (SLO) är en supporterkomptens och servicefunktion inom klubbarna. SLO:n fungerar som en neutral länk mellan föreningen, supporterrörelsen, myndigheter med fler, och har i uppdrag att jobba dialogförstärkande, konfliktreducerande, kulturbyggande, organiserande och kunskapsspridande mellan parterna.