Det svenska SLO-arbetet lyfts av UEFA fram som ett av de bästa i Europa. Organisationen Supporters Direct Europe listar tre nyckelfaktorer där Sverige uppnår alla tre.
– Absolut. Av de länder som startade projektet 2012 så har Sverige nått längst, säger Stuart Dykes, SLO Coordinator för UEFA och på Supporters Direct Europe.

SLO:ernas stora utmaning är att föra en dialog och på så sätt hoppas förhindra våldsamma situationer. Det gäller att förena polisarbetet med supporterkulturen och det arbete klubbarna gör. De olika parterna måste förstå varandra och lyckas samverka och det lyckas man bra med i Sverige om man ska lyssna på Stuart Dykes. Nyckelfaktorer ett är samarbetet mellan alla fotbollens intressenter. Polis, klubbar, förbund, liga och supportrar. Alla har tagit emot SLO:erna och accepterat deras roll.

– Det fanns många hinder att överbygga. En nyckelfaktor i Sverige är samarbetet mellan Svensk Elitfotboll (SEF), klubbarna, Svenska Fotbollförbundet och polisen. SEF och klubbarna har gett SLO:erna utrymme och låter dem jobba. Klubbarnas säkerhetsansvariga samarbetar. Polisen förstår fördelarna och hur de kan jobba. Jag har sett samarbetet mellan SLO och polis på matcher i Sverige och det är utmärkt. Och fansen har accepterat det. Det är inte självklart. Men de har förstått att SLO är där för deras skull. Allt har förbättrats mycket, menar Stuart Dykes.

De flesta svenska klubbarna i Allsvenskan använder sig av SLO-tjänsten i dag. Samtliga dessa ingår också i SEF-projektet ”Stå upp för fotbollen”, som arbetar för att skapa välkomnande, trygga, säkra och stämningsfulla fotbollsarrangemang med hjälp av våra SLO:er. Några klubbar har varit med som pilotklubbar från start, dessa är AIK, Djurgården, Hammarby, Malmö och IFK Göteborg samt även GAIS i Superettan. Projektet Stå upp för fotbollen är viktigt för SLO-arbetet menar Stuart Dykes. Sponsorer möjliggjorde för pilotklubbarna att heltidsanställa SLO:er och det är också på grund av detta som Sverige lyfts fram som ett ”best case study”.

– Annars hade klubbarna inte sett potentialen för SLO. Det gav dessa klubbar ett ledande försprång. En heltidsanställd kan ägna mer tid till arbetet. De andra klubbarna får förlita sig till ideellt arbete eller annan finansiering. Deras SLO:er jobbar också hårt men det är alltid bättre med anställda, en klar fördel, menar Dykes.

Dykes är nöjd med det arbetet han har sett på arenorna runt om i Sverige.
– Jag har varit på en del matcher i Sverige, på tre olika nivåer. Allsvenskan, Superettan och Champions League. Jag har sett hur SLO:erna jobbar i Sverige och det samarbete de har med polis, supportrar och klubbar. Jag kunde prata med alla inblandade parter om vad de tyckte och känslan är bra.

Allsvenskans inställning
Nyckelfaktor två, som Sverige också uppfyller, är att alla inblandade parter stödjer projektet. Inte bara fotbollens intressenter utan också övriga investerare. En tredje faktor är den svenska ligans inställning.
– Den Allsvenska inställningen är viktig. Vi i fotbollens värld säger ofta att fansen är viktigast med fotbollen, men oftast står fansen utanför alla beslut och all input. Men det har ändrats i Sverige under Lars-Christer Olsson och Mats Enquists ledning i Svensk Elitfotboll. Den inställningen har hjälpt SLO-projektet att växa – och därmed också antalet besökare på matcherna. Många ligor har tyvärr inte samma inställning till sina supporters, säger Stuart.

Stuart Dykes har sett en hel del fotboll i Sverige och det sätt SLO:erna arbetar på. Under en föreläsning i Stockholm pratar han med de svenska SLO:erna om arbetet de gör. Bröndbys SLO får berätta hur de jobbar i Danmark och Malmös SLO, Pierre Nordberg, berättar om hur SLO-arbetet i Champions League skiljer sig från arbetet i Allsvenskan.
– Mycket är bra i Sverige men det betyder inte att allt är perfekt. Det kan göras mycket för att förbättra genom utbildning och träning. I Sverige handlar det mycket om att förbättra vad som redan existerar. Alla vill framåt och jag är glad att få vara med och jobba med ligan och var en del av förbättringen, säger Dykes.

Tyskland nummer ett
Stuart Dykes lyfter fram Tyskland som det bästa landet i övriga Europa, det är också där SLO:arbetet startade.
– Tyskland är hem för SLO. Tyskland är nummer ett. Polen jobbar också bra. De har en lång väg att gå men gör det bra. Vi har bara jobbat i fem år med SLO:er och det tar tid för klubbarna i Europa att förstå vad SLO kan göra och vad det kan innebära.

Det internationella samarbetet SLO:er emellan är en viktig del att jobba med för att utveckla SLO-tjänsten anser Dykes.
.– Jag har följt svenska SLO:er till Tyskland. Schalkes SLO:er fick berätta och visa Djurgårdens och AIK:s SLO:er hur de arbetar. I framtiden måste vi göra mer sådana internationella utbyten.

Det stora hindret framöver är att medvetandegöra SLO-funktionen för fler människor och berätta vad SLO:erna faktiskt uppnår.
– Allt handlar om att förhindra situationer genom dialoger. Många problem i Europa skulle kunna förhindras om folk bara pratade mer. Vi behöver SLO som en brygga. Någon som pratar supportrarnas språk, polisens språk och klubbarnas språk. Vi måste få folk att veta vad SLO är.

Läs mer om SLO-tjänsten här – SLO:erna nyckeln till nedåtgående våldskurva

IMG_7687
Stuart i rött tillsammans med de svenska SLO:erna på möte i Stockholm

Fakta Supporters direct Europe:
Jobbar med syfte att göra fansen mer delaktiga i fotbollen. Sätter upp demokratiska supporterorganisationer och tror att fotbollen blir bättre om man tillgodoser fansens behov.

Fakta SLO:
En Supporter Liaison Officer är en person från de egna leden som har god kännedom om sin egen klubb och dess supportrar och är den givna kontakten när kommunikationen går från båda hållen mellan supportrarna, klubbarna och polisen inför, under och efter match. SLO:n är helt enkelt spindeln i nätet när de olika parternas åsikter ska förmedlas mellan varandra.

Stå upp för fotbollen
Samtliga klubbar i Svensk Elitfotboll deltar i projektet, delar erfarenheter och får stöd för sitt arbete. För sex av klubbarna (IFK Göteborg, GAIS, AIK, Djurgården, Hammarby och Malmö) ingår finansiering av SLO-tjänsten som ett viktigt stödverktyg. Projektet drivs av Svensk Elitfotboll i samarbete med initiativtagarna Swedbank, TV4-gruppen och Svenska Spel, samt numera även Deloitte. Projektet är en del i Svensk Elitfotbolls supportersatsning, och har syftet att etablera bilden av fotbollsmatcher som en positiv upplevelse och öka tryggheten på läktarna. Visionen är att fotbollens evenemang skall vara Trygga, Säkra, Välkomnande och Stämningsfulla.

Robert Johansson