Förbundsstyrelsen har den 9 september 2020 beslutat att ändra SvFF:s bestämmelser om konsekvenser för föreningar som lämnar walk over (w.o.) i förbundsserierna. Justeringen gäller under återstoden av säsongen 2020. 

Bakgrunden till beslutet är den svåra situation som tävlingsfotbollens ställs inför under en pandemisk smitta. I syfte att kunna slutföra tävlingar under 2020 och för att skydda tävlingarnas sportsliga integritet är det ibland inte möjligt att ändra speldagar för redan fastställda matcher.

När det gäller den praktiska tillämpningen av de förändrade bestämmelserna kommer Tävlingskommittén i sitt arbete, som alltid, att få se till de förutsättningar som gäller i varje enskilt ärende. Givet hur årets säsong ser är det generellt sett betydligt svårare att hitta alternativt speldatum för en match i Allsvenskan än för en match i de lägre förbundsserierna.

Om förening lämnar w.o. med hänvisning till konstaterad smitta, och det inte finns skäl att ifrågasätta detta, bör detta under rådande extraordinära omständigheter – och med hänsyn till intresset av att kunna genomföra serierna under innevarande säsong – regelmässigt innebära att det föreligger sådana särskilda skäl som anges i 2 kap. 22 § tredje stycket TB. Det innebär att föreningen inte utesluts ur serien, utan att konsekvenserna istället blir att den förening som lämnade w.o. förlorar matchen med 0-3.

TK ska dock alltid göra en helhets­bedömning av samtliga relevanta omständigheter i det enskilda fallet, och därvid särskilt beakta risken för missbruk av w.o.-möjligheten.

Med ändringen i tävlingsbestämmelserna konstateras att det är varje berörd förenings ansvar att säkerställa att alla inom föreningen minimerar risken för smittspridning genom att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och (inom elitfotbollen) fastställda protokoll. Om smitta ändå har uppkommit inom förening – och det inte finns förutsättningar för matchflytt – har föreningen att, med beaktande ur alla relevanta aspekter, bl.a. med stöd av sitt arbetsgivaransvar och rekommendationer från medicinsk expertis, ta beslut om w.o. ska lämnas till matchen.

Observera att förändringen endast berör de serier som anordnas av SvFF och att distriktsförbunden beslutar om vad som gäller distriktsserierna med hänsyn till de lokala förutsättningarna. Den beskrivna regleringen ligger också i linje med hur UEFA beslutat hantera situationer där smittofall i klubb- eller landslag hindrar match, och där matchkalendern inte heller tillåter en matchflytt.

Regeln i sin nya lydelse:

Förening vars lag lämnar w.o. i förbundstävlingar utesluts ur den tävling laget deltagit i. Uteslutet lags matcher ska ogiltigförklaras och såväl lagets som motståndarlagens erövrade poäng och målskillnad ska annulleras.

Om det finns särskilda skäl till följd av omständigheter varöver föreningen inte råder, såsom konstaterad smittspriding av Covid-19 i föreningen, får dock beslutas att laget fortsatt ska delta i tävlingen. Det lag som lämnat w.o. ska i förevarande fall dömas som förlorande lag i den aktuella matchen med målskillnaden 0–3. Samtliga matcher efter w.o.-matchen ska därvid spelas.