Ärende: Björn Erikssons slutbetänkande, ”Mer glädje för pengarna”

Björn Erikssons slutbetänkande kring våld i samband med stora publika evenemang, med särskild inriktning på idrotten, har rönt ett genomgående positivt gehör hos idrottsrörelsen och andra berörda instanser. Det gäller inte minst hans utredning om orsakerna till fenomenet våldsamt beteende i anslutning till fotbollsevenemang och hur de krafter som ligger bakom dessa har ambitionen att ta över vissa föreningar via de nuvarande demokratiska strukturerna som alla svenska folkrörelser är uppbyggda kring.

De nu pågående oroligheterna i Stockholms förorter har stora likheter med det beteende som Björn Eriksson redovisat i sin utredning. Han har också anvisat exempel på hur föreningar och förbund skulle kunna angripa problematiken i samverkan med myndigheter och institutioner inom olika nivåer i samhället.

Vi ser det som angeläget att detta arbete kommer igång och vi är beredda att bidra med det vi kan i den gemensamma processen för att få ungdomar, huvudsakligen unga män, att använda sin energi till positiva insatser, snarare än vandalisering och våld.

Därför är det viktigt att betänkandet snabbt kommer ut på remiss till berörda instanser så att vi kan börja forma de gemensamma insatser som är nödvändiga för att vända den utveckling vi för närvarande befinner oss i.

Vår fråga är nu hur långt remissförfarandet hunnit och hur departementet avser att driva processen.

 

Med vänlig hälsning

Lars-Christer Olsson
Ordförande Föreningen Svensk Elitfotboll
Extrarad