Det är inte riskfritt att uttala sig om en utredning innan man har läst den men eftersom idrotten inte var välkommen till presskonferensen om tilläggsutredningen kring poliskostnader i samband med evenemang kan man inte göra så mycket bättre än att kommentera utredarens egen artikel i dagens DN, 2013-05-07.

Där skriver Bo Svensson bland annat, ”Jag har funnit att ersättningsskyldigheten bör finnas kvar för att sporra idrottsaktiebolagen att vidta åtgärder mot ordningsstörningar vid matcher som de anordnar”.

Den och andra formuleringar får kanske betraktas som olycksfall i arbetet men kan i värsta fall ses som både okunniga och obegåvade.

Bo Svensson verkar inte ha läst Björn Erikssons utmärkta utredning som innehåller konkreta förslag till hantering av den här frågan och som en överväldigande majoritet av remissinstanserna har ställt sig bakom.

En fråga som omgående infinner sig är om utredaren gjort ett ”beställningsarbete” för att de som har ansvaret skall kunna dra sig ur en politiskt besvärlig situation där de underlåtit att ta ansvar och komma med konkreta förslag till åtgärder trots att idrotten vid upprepade tillfällen försökt att få alla berörda instanser att samverka.

De berörda idrotterna, främst fotboll och ishockey, har ett stort ansvar för att arbeta mot de våldsyttringar och annat olämpligt beteende som förekommer i anslutning till stora evenemang, precis som vilken annan arrangör som helst.

Men regeringen, polisen och andra myndigheter har precis samma skyldigheter och dessutom ansvar för vilken miljö som skall råda på gator och torg. Det är inte idrottsrörelsen som skall se till att de svenska medborgarna kan leva utan hot och trakasserier i samhället. Och det är de svenska medborgarna som, via skattsedeln, betalar poliskostnaderna. Så som det bör vara i en väl utvecklad demokrati.

Fenomenet att vältra över polisens kostnader på arrangörer av evenemang är ur den här synvinkeln ytterst tveksamt och frågan bör omgående sättas högt på den politiska agendan. Den är betydligt större än vad utredaren tycks förstå.

Bo Svenssons artikel på DN Debatt i dag gör mig ytterst upprörd och kan inte få stå oemotsagd. Inom Svensk Elitfotboll känner vi oss tvingade att agera för att återföra den här diskussionen till en bildad nivå och vi förutsätter att landets politiska företrädare är beredda att öppna upp den dialogen så att vi kan få konstruktiva resultat inom ett område där vi har gemensamt ansvar.

 

MellaEXPRESSBILD (4)n
Mellan Lars-Christer Olsson

Mellan Ordförande i Föreningen Svensk Elitfotboll

Mellanrum
Mellan rum
Mellan rum
Mellan rum