Under tisdagen genomfördes ytterligare ett uppföljande möte på regeringskansliet gällande ordningsstörningar på arenorna i Allsvenskan och Superettan. Svensk Elitfotboll var en av flera aktörer som medverkade.

Myndigheterna presenterade på mötet direktivet till den utredning som syftar till att se över lagstiftning, regler och verktyg för att komma till stånd med ordningsstörningar, bland annat kopplat till tillträdesförbud och avstängningstider samt andra åtgärder som kan hjälpa arrangörerna i sitt säkerhetsarbete. Utredningen välkomnas av fotbollen.

– Mötet var ett uppföljningsmöte som tog sitt avstamp i de tidigare dialogerna som vi haft med politiken. Vi är positiva till den utredning som regeringen tillsätter och att vi får hjälp av myndigheterna. Vi ser det här som en samhällsfråga som spiller över på fotbollen, och där vi behöver stöd och samverkan mellan alla parter. Vi har utvecklat vårt arbete under året, och vi är alla överens om att vi behöver hitta fler åtgärder för att undvika en ny säsong med lika omfattande ordningsstörningar som vi hade 2023, säger Simon Åström om mötet.

Under året har det hållits flera uppföljningsmöten på tjänstemannanivå, men det här var det första större mötet på regeringskansliet sedan parterna möttes för första gången strax innan sommaren. Från regeringen medverkade Justitieminister Gunnar Stömmer (M) och idrottsminister Jakob Forssmed (Kd). Svensk Elitfotboll representerades av ordförande Simon Åström, generalsekreterare Johan Lindvall och kommunikationschef Robert Johansson. Övriga som medverkade var Svenska Fotbollförbundets generalsekreterare Andrea Möllerberg och chefsjurist Tobias Tibell samt representanter från Riksidrottsförbundet (RF), Svenska Fotbollssupporterunionen (SFSU), Stockholm Live samt polis- och åklagarmyndighet. På agendan var samtal om säkerheten vid fotbollsmatcher.

Samtliga medverkande tror fortsatt att den så kallade exkluderingsstrategin är rätt väg att gå, det vill säga att de individer som begår brott måste identifieras, lagföras och stängas av, men också att det finns utmaningar runt detta.

– Vi diskuterade olika upplägg och åtgärder för hur vi går vidare, bland annat hur vi hanterar matcher där det skjuts ut pyroteknik, briserar bangers eller kastas farliga föremål samt hur vi kan och bör förebygga detta på ett bättre sätt än innan. Vi behöver ta vårt ansvar och hitta egna åtgärder. Samtidigt vädjar vi till supporterkollektivet att ta sitt ansvar i frågan och hjälpa till med att göra våra evenemang trygga och välkomnande samt med den underbara stämning och den folkfest som vi vet att svensk fotboll allt som oftast trots allt levererar, menar Johan Lindvall.

– Vi arbetar intensivt tillsammans med våra föreningar med de åtgärder vi behöver sätta in och samverka runt framåt. Nu pågår dialog och förankring inför säsongen 2024. En fortsatt tät dialog med såväl polis som supporterrörelsen är också en nyckel. Vi behöver alla stå upp för detta och försvara den fina läktarkultur vi vill ska kunna leva på våra läktare, avslutar Simon Åström.

De gemensamma mötena parterna emellan fortsätter under vintern och våren.