Utbildning är den enskilt viktigaste framgångsfaktorn på lång sikt. Det menar Svenska Spel som dagligen jobbar aktivt med att bland annat upptäcka misstänkt matchfixing.
– Vårt dagliga arbete kan upptäcka och i vissa fall förhindra fall av matchfixing, men på lång sikt krävs utbildning, information och en ny lagstiftning för att få bukt med problemet, säger Per Carlander,
Chef Livespel & Spelsäkerhet på Svenska Spel.

Svenska Spel och Svensk Elitfotbolls gemensamma resurs mot matchfixing, den förre detta allsvenska spelaren Anders Wikström, tillkom på initiativ av Svenska Spel för att spelare, ledare och annan personal i klubbarna ska bli medvetna om problemen med matchfixing.

– Det dagliga jobbet mot matchfixing måste finnas för att upptäcka, kartlägga och alarmera. Men utbildning och information är grundläggande för att förbättra på lång sikt. Det vill man ha från redan från ung ålder. Spelare ska få information om vad de ska göra om man bli kontaktad, vem de i sin tur ska kontakta och riskerna som finns med matchfixing. Det är inte många som vet om att man har anmälningsplikt. Även fast man inte går med på matchfixing, fast man tackar nej, så kan man bli avstängd om man inte anmäler. Det är inte lätt få fixare och inblandade spelare dömda rättslig väg med dagens lagstiftning. Men idrotten har sitt eget regelverk, och blir man avstängd för matchfixing så är troligen karriären i princip över. Det måste man ha i åtanke.

Nästa steg i utvecklingen är att försöka förändra lagstiftningen för att kunna döma de som medverkar till matchfixing, men den mjukare vägen, utbildning och information kommer fortsätta vara nödvändigt. Svenska Spel säger att utbildningen måste göras kontinuerligt. Eftersom spelare och ledare kommer och går i klubbarna så räcker det inte med ett besök i varje klubb och sedan är det klart.

– Utbildningen måste fortsätta varje år, för varje klubb, spelare samt även i alla landslag och distriktslag. Är alla medvetna om vad man ska göra om man blir kontaktad och vilka risker som finns om man inte anmäler, så har man kommit en bra bit på vägen, menar Per Carlander.

Svensk Elitfotboll och Svenska Spels resurs mot matchfixing, Anders Wikström, har under hösten och vintern besökt 25 av 32 klubbar i Allsvenskan och Superettan och informerat om spelansvar och matchfixing. Resterande sju klubbar är inplanerade efter årsskiftet.