Förra veckan samlades SLO:er från de svenska elitfotbollsklubbarna för en tre dagar lång utbildning i Stockholm. Utbildningen, som är en del av UEFA Academys program, hölls av utbildningsledare från UEFA Academy, Football Supporters Europe (FSE) samt Svensk Elitfotboll.

– Tre mycket bra dagar med en hög nivå av engagemang. Målet är att utbildningen ska bidra med insikter, kunskap och verktyg som deltagarna kan ta med sig hem till sina klubbar, säger Johan Schollin, SLO-ansvarig på Svensk Elitfotboll.

Supporter Liaison Officer (SLO)-rollen implementerades 2012. Idag är funktionen ett krav i samband med matcherna i Allsvenskan och rollen finns även hos flera av klubbarna i Superettan. Utbildningen hålls varje år och förra veckan deltog sammanlagt 41 personer från 22 olika klubbar i Allsvenskan och Superettan.

Den första utbildningsdagen riktade sig primärt till nyblivna SLO:er. Utöver en presentation om rollen och dess funktion fick deltagarna även en dragning om ansvarsfördelningen inom svensk fotboll samt en genomgång av den svenska elitfotbollens värdegrunds- och hållbarhetsarbete. Dagen innebar även en möjlighet för kursdeltagarna att knyta kontakter och utbyta erfarenheter med varandra.

Lena Gustafsson Wiberg, Football Supporters Europe, och Johan Schollin, Svensk Elitfotboll.

– Positivt och glädjande med många nya SLO:er, dels från Superettan, men även från klubbar som utökar sin SLO-verksamhet till att omfatta till exempel familjeläktare och bortasektionen. Det tyder på att fler klubbar fått upp ögonen för att den dialog vi har med olika grupper i publiken verkligen resulterar i förbättringar i form av ökad trivsel bland matchbesökarna, säger Mattias Byström, SLO hos GIF Sundsvall.

Dag två och tre var fullspäckade med intressanta presentationer och föreläsningar. På scenen fanns bland annat Siobhan O’Brien, Fan Relations Specialist hos UEFA, samt Fredrik Brokopp, polisinspektör i Helsingborg, som berättade om hur polisen samarbetar med klubbarnas SLO:er inför, under och efter match.

Siobhan O’Brien, UEFA.

Representanter från Svensk Elitfotboll redogjorde sedan för ordnings- och säkerhetsläget i Allsvenskan och Superettan innan Mats Jonsson, evenemangs- och säkerhetsansvarig på Djurgårdens IF, höll i en presentation om arrangemangsavstängningar och tillträdesförbud.

– Det var en mycket bra planerad utbildning med intressanta och givande föredragshållare. Bra upplägg tidsmässigt som passade både anställda och ideellt arbetande SLO:er. Det var även bra att det fanns tid att umgås, diskutera och lära känna varandra även utanför konferensrummet, något som är viktigt för oss i vår funktion, menar Mattias Byström.

Mats Jonsson, Djurgårdens IF.

Utöver gästföreläsningar och presentationer fanns det inom ramen för utbildningen även gott om tid för deltagarna att diskutera gemensamma frågor tillsammans inom gruppen.

– Jag skulle säga att kompetenshöjande gemenskap och öppenhet är ledorden från helgen, och att vi SLO:er behöver detta för att utveckla varandra, säger Jonas Qvarnström, SLO hos IK Sirius.

Nästa SLO-utbildning är planerad att hållas under våren 2024. Du kan läsa mer om SLO-rollen och dess funktion på Svensk Elitfotbolls hemsida.