Varje år lämnar ett antal talanger svensk fotboll för att söka lyckan i utländska ligor. Många är utbildade inom Tipselitnätverket där de har fått bästa möjliga förutsättningar att utöva, och utvecklas inom fotbollen. Under våren så gjorde tre studenter vid Göteborgs Universitet en kandidatuppsats på temat Vägen till europeisk toppfotboll för att se om det är rätt väg att gå.

Studiens hela namn är ”Vägen till europeisk toppfotboll – en studie av svenska yrkesverksamma utlandsspelares fotbollsutbildningsbakgrund”. Studenterna Joel Dahlberg, Nils Jannesson och Anton Viklund frågar sig vad talangsatsningen ger för resultat och vill i studien skapa sig en tydlighet kring vilken fotbollsutbildning, bredd eller akademi (Tipselitnätverket), som skapar flest spelare som går till någon av de av UEFA 20 högst rankade ligorna i Europa.

101 svenska fotbollstalanger som redan lämnat Sverige för en utländsk liga valdes ut efter kriterier som innefattar om man har varit i en akademi samt hur högt man spelat. Resultatet blev att akademierna producerar fler spelare till ligor rankade 1-20 i Europa. Dock visade ett Chi-2 test, som görs för att se om det finns något samband med vad varje spelare har för typ av bakgrund och hur högt upp i ligarankingen man kommer, att det i studiens population inte fanns någon skillnad i procentuell fördelning vad gäller spelare från Akademi och bredd.

– Man kan diskutera om resultatet visar att akademierna har missat de spelarna som blivit yrkesverksamma utomlands utan att gå genom en akademi eller om det handlar mer om talang än om utbildning för spelare att nå till toppen i Europa. Kanske hade breddtalangen nått ännu högre upp i ligarankingen om den gått genom en akademi. Om vi hade tagit de 50 högst rankade från respektive grupp i undersökningen så hade det nog blivit ett tydligare resultat, säger Joel Dahlberg, en av studiens författare.

Studiens författare vill också tillägga att det var fler spelare från talangsidan som medverkade i undersökningen, så det kan bli andra siffror om man gör en ny jämförelse med en mer jämn fördelning i undersökningen.

– Slutsats är att båda utbildningarna skapar spelare till liga 1–20 i Europa men att i vår population var spelare med Akademibakgrund överrepresenterade

Fakta Svenska Spel Tipselit:
Tipselit är på pojksidan ett samarbetsprojekt mellan Föreningen Svensk Elitfotboll och Svenska Spel, fotbollens huvudsponsor, och på flicksidan Elitfotboll Dam, Svenska Fotbollförbundet och Svenska Spel, med syfte att utveckla svensk elitfotboll. Detta görs genom målmedveten satsning på unga talanger. Varje år bidrar Svenska Spel med tolv miljoner kronor till svensk ungdomsfotboll, pengar som Svensk Elitfotboll fördelar ut till de 58 deltagande klubbarna enligt ett certifieringssystem.

Föreningen får möjlighet att förstärka sin talangutveckling genom att anställa kvalificerade tränare för sitt utvecklingslag. Tanken är att talangerna ska få en elitinriktad fotbollsutbildning av i första hand heltidsanställd tränare. Syftet är att trygga framtiden för svensk fotboll.

2016 hade totalt 749 aktiva elitfotbollsspelare i Sverige och i utlandet passerat genom Svenska Spel Tipselit. 244 av dessa spelade i Allsvenskan och 320 i Superettan.

Läs mer på tipselit.se