Matchfixning, spelproblematik, psykisk ohälsa och värdegrundsfrågor. Fyra stora frågor som alla är prioriterade och viktiga att jobba med redan med unga spelare i klubbarna.
– Vårt partnerskap med Svenska Spel ger oss möjlighet att, via exemplevis min roll, arbeta med dessa mycket viktiga frågor, säger Anders Wikström, Svensk Elitfotbolls och Svenska Spels gemensamma resurs mot matchfixning.

När de drygt 60 ansvariga för akademierna i Tipselitnätverket samlades i Halmstad för den årliga sommarkonferensen så fanns Anders Wikström, på plats och gjorde en presentation. Samtalet handlade mycket om värdegrundsfrågor. Inte minst anti matchfixning, vilka regler som gäller och vilket ansvar klubbarna har.

Tipselitklubbarna fick några punkter som bör ingå i klubbverksamheten och något att fundera på.

– Från ligans håll jobbar vi proaktivt i matchfixningsfrågan och informerar så många som möjligt, sen är det upp till klubbarna själva att jobba aktivt med frågan under året. De ska utbilda och informera spelare och personal kontinuerligt och det bör finnas en handlingsplan och en åtgärdsplan.RF har med bland annat mina inspel tagit fram särskild utbildning riktad till åldrarna 16-19 år som jag nu använder i mina möten med ungdomarna och som jag också uppmanar Tipselitklubbarna att använda, säger Anders Wikström och fortsätter.

IMG_6656 (kopia)

–Vi tittar nu på hur vi kan arbeta med ledarna runt lagen för att de ska kunna upptäcka spelproblem och psykisk ohälsa. Det är något vi från ligans håll ser som prioriterat arbete just nu.

Nyligen meddelade Riksidrottsförbundet (RF) att det nu är förbjudet att spela på matcher i egen liga. Tidigare fick man inte spela på egna matcher men nu gäller förbudet alltså även hela ligan som individen medverkar i. Allt för att minska situationer där en spelare kan tvingas in i matchfixning.

– Fotbollen genererar inte matchfixning men vadhållning på fotboll gör det. Vi måste ha en tydlig hållning hur vi jobbar med frågan, det måste klubbarna också ha. Det finns en rapporteringsskyldighet och maxstraffet är tio års avstängning från sporten.

IMG_6646[1] (kopia)

Tipselitkonferensen var Svante Samuelssons första som Sportchef på Svensk Elitfotboll. På agendan förutom Anders Wikströms dragning så fanns också samtal om Tipselits Certifiering och dokumentation och utveckling om densamma och klubbarna fick ta del av 2019 års tryckta Tipselitrapport. Klubbar som Malmö FF och AIK berättade inför de andra om sin spelarutbildning och tankegångar runt den och Svenska Fotbollförbundet informerade om utbildningar, fortbildningar och tävlingsfrågor för ungdomar.

Nästa gång akademicheferna träffas är i december.