Just nu genomför Svensk Elitfotboll tillsammans med Karolinska Institutet en inventering på psykisk ohälsa i klubbarna i Allsvenskan och Superettan.
– Vi finns här för att möjliggöra, utveckla och stötta klubbarna i prioriterade frågor, berättar Beatrice Clarke, ansvarig för hållbarhetsfrågor på Svensk Elitfotboll.

Beatrice Clarke har genom sin tjänst på Svensk Elitfotboll kunnat följa spelare, ledare och tränare och deras mående och psykiska hälsa, och Beatrice anser att det är en stor fråga som måste prioriteras.

– Jag har fått höra mycket från spelare och ledare i klubbarna som har valt att träda fram med sin psykiska ohälsa och jag har hört liknande berättelser i akademierna, från 16 årsåldern och uppåt. Vi bestämde oss för att ta ett samlat grepp i frågan.

För att göra det här på bästa sätt så har Svensk Elitfotboll ingått i ett partnerskap med Karolinska Institutet (KI) och deras centrum för psykiatriforskning. Det är via KI som alla spelare och ledare i de 32 SEF-klubbarna just nu inventeras på deras psykiska hälsa.

Svensk Elitfotboll har också ingått i ett samarbete med organisationen Mind, som med deras kunskap och expertis i frågan ska jobba med att implementera aktiviteter och utbildning i de här frågorna.

– Exakt vilka åtgärder vi ska göra tillsammans återstår att se vad inventeringen visar men överlag fokus kommer att ligga på främjande och förebyggande åtgärder. Det är ett problem att kunskaperna om psykisk ohälsa generellt sett är låg. Vi behver jobba strtukturellt och systematiskt med de här frågorna. Långsiktigt ger det effekt, säger Selene Cortes från Mind.

På Superettans upptaktsträff gästade Norrby IF:s spelare Ivo Pekalski programmet och berättade om sin psykiska ohälsa.
– Jag började inse min psykiska ohälsa för sent för mitt eget bästa. Det landade i en krasch där jag fick hålla mig borta från fotbollen och det sociala livet i allmänhet och sedan sakta men säkert ta mig tillbaka. Det är därför jag tycker det här initiativet är väldigt bra, att undersöka och sedan se hur utbrett det är. Vi behöver öppna upp en diskussion för att kunna hjälpa spelare i ett tidigare skede än vad som var fallet med mig.

Gäst på upptaktsträffen för Allsvenskan var BK Häckens tränare Andreas Alm. Alm har varit tränare för spelare som inte mått bra.
– I min roll som tränare är det påtagligt att det är väldigt ofta. Jag är otroligt arbete att det här arbetet är startat. Vi tränare behöver fler verktyg till de verktyg vi redan har, menar Andreas Alm.

– Jag tror att det handlar om att det hela tiden handlar om att göra saker bättre. Kan vi skapa psykologisk trygghet för spelare i fler stunder så är det jätteviktigt för svensk fotboll. Då får vi bättre spelare och vi får fler titlar ute i Europa.

Se intervjuerna i sin helhet här:
Superettan med Ivo Pekalski
Allsvenskan med Andreas Alm