Svensk Elitfotboll (SEF) och Svenska Fotbollssupporterunionen (SFSU) välkomnar Miljöpartiets motion till riksdagen angående arbetet med våra svenska fotbollsevenemang. Vi delar motionärernas mening att det finns stark anledning att se över polisens användande av den så kallade villkorstrappan. SEF och SFSU delar polisens uttalade målsättning om trygga, säkra och välkomnande arrangemang men ser årets polisiära strategi som ett steg längre ifrån, snarare än ett steg mot, denna målbild. Vidare är vi principiellt motståndare till den kollektiva bestraffning av oskyldiga elitföreningar, supportrar, anställda och fotbollsälskare som polisens nya tillämpning av strategin under året har inneburit.

Det är välkommet att våra politiker engagerar sig i en debatt som snart sträckt sig över hela säsongen 2019. Svensk elitfotboll når inom kort för femte året i följd över två miljoner besökare och undersökningen ”Sportnavigatorn” visar att Allsvenskan i år är Sveriges mest populära liga. I ligans egen NSI-undersökning (Nöjd Supporter Index) framkommer att Allsvenskans besökare blir mer nöjda med sin upplevelse för varje år. Efter många säsonger av arbete baserat på dialog och samverkan mellan fotbollens aktörer har vi fått bättre samverkan gällande ordningsstörningar och den upplevda tryggheten på våra arrangemang ligger numera mycket högt. 4,3 på en skala 0-5 är ett väldigt bra trygghetsresultat, men givetvis vill vi nå ännu högre innan vi kan vara helt nöjda.

Supportrarna är svensk fotbolls hjärta, de bidrar med en stämning som många gånger håller absolut världsklass och lockar ytterligare besökare till våra arenor. Bland annat genom den unika samverkan den svenska elitfotbollen har med sina supportrar har vi även tagit ställning och i mångt och mycket kommit till bukt med problem som våld, rasism och bangers. Elitfotbollen bidrar med över en miljard kronor till samhället och tar ansvar för det samhälle vi lever i. På våra läktare återspeglas hur samhället i stort ser ut idag, eftersom alla är välkomna.

Att bestraffa tiotusentals skötsamma och engagerade fotbollsälskare för att några få promille begår bötesbrott anser inte vi vara rätt väg att gå. Vi anser att de svenska fotbollsläktarna är en trygg och säker plats att befinna sig på och ett forum för glädje och gemenskap. Att då begränsa och stänga ned dem kan inte vara rätt.

Vi vet att det förekommer problem på våra läktare och vi är beredda att arbeta ännu hårdare med dem. I grund och botten vill vi samma sak som polisen men vi tror inte på polisens nuvarande metoder. Vi förespråkar i stället proportionerliga och anpassade metoder mot individer, framtagna i dialog och samverkan baserat på kunskap och erfarenhet, före kollektiv repression.

Vi delar Miljöpartiets uppfattning att polisens strategi bidrar till ökade klyftor mellan fotbollens aktörer. Vi delar även Miljöpartiets uppfattning att det finns anledning för Regeringen ser över polisens arbete för säkra och trygga fotbollsevenemang.

Om så inte sker så är vi rädda att svenska fotbollsarenor blir en otryggare plats att vistas på.

Svensk Elitfotboll och Svenska Fotbollssupporterunionen genom Lars-Christer Olsson och Sofia Bohlin