World Leagues Forum samlades i dagarna för årsmöte i New York under ledning av Major League Soccer. Mötet diskuterade bland annat good governance och framtida samarbeten mellan ligor.

27 av de 32 medlemsligorna från hela världen, dock inte Svensk Elitfotboll, medverkade på mötet i New York och på agendan fanns diskussioner med FIFA:s vicepresident Victor Montagliani om följa FIFA:s strategiska steg i att inkludera ligorna i världsfotbollens governance. Något som senare också röstades igenom.

World Leagues Forum (WLF) beslutade också att jobba med förbättra fotbollens riktlinjer vad gäller spelarövergångar och förmedlare samt att se över hur ligorna kan jobba med skuldhantering.

En annan sak som kom upp var FIFA:s tidigare förslag att utöka VM i fotboll och World Leagues Forums åsikt i frågan är att det skulle vara direkt skadligt för alla fotbollens intressenter att göra så. Något WLF också kommer att framföra till FIFA.

Vidare så kommer samarbetet och erfarenhetsutbytet mellan de olika medlemsligorna att vara en fortsatt prioriterad fråga.

Fakta World Leagues Forum:
World Leagues Forum är en organisation bestående av 32 olika fotbollsligor från hela världen, där Svensk Elitfotboll med Allsvenskan och Superettan är en medlem. Syftet med World Leagues Forum är att förbättra styrande strukturer i världsfotbollen, att adresserad världsfotbollens frågor och utmaningar samt skapa ett utbyte mellan medlemsligorna.