De svenska elitklubbarnas SLO:er träffades i dagarna tre för en fortbildning med huvudfokus på framtida utveckling inom SLO-rollen, supportrars engagemang och allmänhetens syn på fotbollen.
– Vi får massor av energi de här dagarna. Det är en grupp som har olika bakgrunder, som alla brinner för att bidra till en bättre atmosfär på våra läktare, säger Kaveh Sarvari, evenemangs- och privatmarknadsansvarig, och tillika ansvarig för SLO-rollen på Svensk Elitfotboll.

Utbildningen hålls varje år för elitklubbarnas Supporter Liaison Officers (SLO:er). Under ett normalår vid två separata tillfällen. Sammanlagt 27 deltagare (20 från Allsvenskan och 7 från Superettan) var på plats för tre dagars utbildning, varav första dagen tillägnades de SLO:er som tidigare inte utbildats. 

En Supporter Liaison Officer (SLO) är en supporterkomptens och servicefunktion inom klubbarna. SLO:n fungerar som en neutral länk mellan föreningen, supporterrörelsen, myndigheter med flera, och har i uppdrag att jobba dialogförstärkande, konfliktreducerande, kulturbyggande, organiserande och kunskapsspridande mellan parterna. 

SLO:erna fick till en början en inblick i svensk fotbolls organisation samt i Svensk Elitfotbolls verksamhet – i synnerhet evenemangs-, privatmarknads- och SLO-frågorna. 

Beatrice Clarke, ansvarig för hållbarhetsfrågor på Svensk Elitfotboll höll sedan i ett pass där alla deltagare fick jobba med sin egen historia och framtida utveckling.

På söndagen anslöt resterande SLO:er, som tidigare redan medverkat på introduktionsdagen, och efter en presentationsrunda tog Aron Lavesson från Tollare folkhögskola över och höll sedan i utbildningspass kring Teambuilding och projektledning – i syfte att uppnå förändring med hjälp av LFA-modellen (The Logical Framework Approach).

Några av huvudproblemen som SLO:erna synliggjorde och använde LFA-modellen till var:

  • Allmänhetens syn på fotbollen 
  • Brist på förståelse för SLO-rollen
  • Publiktapp med anledning av Covid-19

– Dessa tillfällen vi har ihop är viktiga. Det är tillfällen där alla öppnar upp sig, bjuder på sig själva, och delar med sig av sina erfarenheter. SLO-rollen är ibland påfrestande. Det är därför också en plats där många också finner stöd i svåra frågor. Vi försöker ständigt skapa en atmosfär där våra SLO:er trivs och litar på varandra, och dessa tillfällen är en nyckel till det, menar Kaveh Sarvari.

– Förtroende, integritet, kunskap och kontakt med supportermiljön är viktiga nycklar för att lyckas i rollen.

Under utbildningen fick gruppen även besök av Jakob Uddeholt som berättade om sin personliga resa genom supporter- och klubblagskultur, samt sin utvecklingsresa från SLO i Hammarby till Integrity Officer på Riksidrottsförbundet, där han idag verkar som samordnare i matchfixningsfrågor. Föredraget handlade om allt ifrån supportermiljöer, publikrekrytering, och hur klubben vände den negativa trend som klubben befann sig i tidigare.

Sista dagen ägnades bland annat åt ett föredrag av Dr Martha Newson på Universities of Oxford and Kent. Föredraget handlade om gruppsykologi i en historisk kontext och i nutid kopplat till anhängare/grupperingar runt fotbollen.

– SLO:erna har en stor vilja och kunskap om supporterkulturen. Vi är övertygade om att deras arbete och kompetenser kring supporterkulturen kommer hjälpa oss utveckla atmosfären på våra läktare, avslutar Kaveh Sarvari.

Läs mer om SLO-funktionen här.