Inför matchen i Superettan den 20 augusti 2017 mellan Norrby IF och Dalkurd fick Svenska Fotbollförbundet (SvFF) in rapporter om kraftiga avvikelser på spelmarknaden. Avvikelserna ledde till att Svenska Spel stoppade spelet på matchen och tills vidare tog bort Norrby IF:s matcher från spelutbudet.

SvFF har tillsammans med bland annat UEFA utrett matchen för att utröna om den varit föremål för otillbörlig påverkan. Utredningen har bedrivits i nära dialog med företrädare för Norrby IF. I dagsläget är utredningen överlämnad till polisen som har inlett en förundersökning. SvFF inväntar utfallet av den pågående polisutredningen.

– Utredningen är överlämnad till polisen och vi avvaktar deras utredning innan vi eventuellt vidtar ytterligare åtgärder, säger SvFF:s chefsjurist Anders Hübinette.

SvFF har även besökt Norrby IF och tillsammans med Föreningen Svensk Elitfotboll (SEF) hållit en information och utbildning om matchfixing för spelarna och ledarna i representationslaget.