De Europeiska fotbollsligorna (EPFL) betonar vikten av en världsomspännande allians för good governance. Det säger Lars-Christer Olsson, ordförande i EPFL, i en EU-konferens i Bryssel, organiserad av EU-kommissionen.
– Fotbollen, friidrotten, den europeiska olympiska kommittén och flera andra idrotter har drabbats av ledarskandaler den senaste tiden. Det är hög tid att alla så kallade ”stakeholders” samlar sig till en offensiv mot dåligt ledarskap och tar fram riktlinjer för det goda ledarskapet.

Svensk Elitfotbolls ordförande Lars-Christer Olsson deltog i EU-kommissionens konferens i egenskap av att han är ordförande även i EPFL. Lars-Christer Olsson passade i paneldebatten på att betona vikten av att EU-kommissionen håller good governance högt på sin idrottsliga prioriteringslista och att fler borde göra samma sak.

– Alla idrottsorganisationer borde skapa, komma överens om och implementera en global standard och principer för good governance.

EU-kommissionens konferens ingick i den europeiska idrottsveckan European Week of Sports och hade som syfte att diskutera good governance i förhållande till EU:s deklaration för idrottsföreningar och organisationer. I EU:s deklaration står följande (översatt från engelska):

För att bibehålla idrottens goda rykte så måste good governance gå hand i hand med organisationens kultur samtidigt som den också bibehåller sin självständighet. Idrottens strukturella styre måste gå i linje för att hantera nuvarande och framtida hot och utmaningar, likväl som att utforska de nya möjligheter som en ständigt växande idrottslig sektor tillgodoser. Vi tar frivilligt på oss att implementera basprinciperna för good governance i idrott – Integritet, ansvarsskyldighet, transparens, demokrati, delaktighet och inkluderande – in i vår egen idrottsliga verksamhet. Vi medger att ett bättre governance är en fortlöpande och nödvändig process att genomgå för att bibehålla, skydda och marknadsföra idrottens integritet samtidigt som vi bättre kan skydda oss från hot och risker som korruption”

Mellan den 20-21 oktober kommer EPFL att arrangera ett internationellt seminarium i Zürich för good governance i fotboll. Alla 32 medlemsligor i EPFL kommer att närvara, liksom samarbetspartners och institutioner.

Fakta EPFL:
European Professional Football Leagues bildades 2005 ur föregångaren EUPPFL (Association of European Union Premier Professional Football Leagues) och har sin bas i Nyon i Schweiz. EPFL är en paraplyorganisation för sina medlemmar – 32 fotbollsligor i Europa – och för deras talan mot exempelvis UEFA.

EPFL strävar efter ett samarbete, vänskapliga relationer och enighet mellan medlemsligorna samt att EPFL gör gemensam sak för ligorna i diskussionerna med fotbollsauktoriteter och investerar, för att utveckla fotbollen på ett positivt sätt.

EPFL vill lyfta fram politiska, sociala, kulturella, ekonomiska och utbildande dimensioner i fotbollen för att skapa en positiv utveckling på och utanför planen.

EPFL vill vara en stark gemensam röst för alla fotbollsligor i Europa.

Läs mer på EPFL:s hemsida