Domarna i Allsvenskan och Superettan har fått en påminnelse om regler angående spelarnas uppträdande att förhålla sig till under matcherna.
– Det handlar om att domare, ledare och spelare ska visa ömsesidig respekt för varandra ute på plan, säger Ola Rydén, Liga- och Evenemangsansvarig på Svensk Elitfotboll.

Det är domarna själva som via Svenska Fotbollförbundet (SvFF) går ut med att ha en skärpt bedömning av olämpligt uppförande mot domarna vilket bland annat innebär att spelare som omringar domaren eller högljutt protesterar eller gestikulerar kommer att varnas. Detta för att domarna anser att respekten mot domare blivit sämre på den senaste tiden.

Ola Rydén på Svensk Elitfotboll välkomnar domarnas agerande och säger att det är en viktig värdegrundsfråga för fotbollen som detta berör.
– Vi har vår egen Uppförandekoden där elitfotbollen enats om en gemensam värdegrund och hur vi ska uppföra oss, bland annat i samband med match. Domarnas skärpta tillämpning av regelverket kan vara en väckarklocka för hur vi beter oss och för hur vi bör bete oss.

 Domarna skriver att det är i första hand uppträdandet som är problemet, inte hur den enskilde matchfunktionären påverkas av det. Uppträdandet skadar fotbollen och bidrar till att domarrollens integritet och auktoritet ifrågasätts.

Ola Rydén, och menar att dåligt beteende hos spelare och ledare i samband med match egentligen inte är ett stort problem men att det är viktigt att stävja det i de få fall som finns.

– Denna typ av beteende utgör en bristande respekt och ger dålig image för fotbollen i stort.

Svensk Elitfotboll jobbar kontinuerligt tillsammans med klubbarna i värdegrundsfrågorna. Bland annat har Fryshuset genomfört en turné i två år i rad hos samtliga klubbar och föreläst i vikten av att vara bra förebilder.

Följande är exempel på uppträdande som ska bestraffas disciplinärt enligt den information som SvFF skickat ut till elitföreningarna:

  • Använda ord eller gester för att visa att man inte accepterar domarens beslut
  • Springa mot eller söka upp domaren för att visa att man inte accepterar 
domarens beslut eller för att försöka påverka beslut
  • Ansluta sig för att skapa en samling kring domaren för att visa att man inte 
accepterar domarens beslut eller för att försöka påverka beslut eller sätta 
press på domaren
  • Blanda sig i domarens agerande (t ex stå i vägen eller försöka hindra/störa 
domaren), då annan spelare ska erinras, varnas eller visas ut, eller vid övrigt 
domaragerande
  • Använda andra sätt och/eller utföra handlingar (t ex söka fysisk kontakt med 
domaren) för att visa att man inte accepterar domarens beslut eller för att försöka påverka beslut eller sätta press på domaren 
Av detta följer att fler än en spelare från samma lag kan bli bestraffade i samma situation. Att ingen bestraffning utdelas i dessa sammanhang får inte ske. 
En enskild spelare som uppträder respektfullt ska förstås ges tillfälle att samtala med domaren när det är möjligt/lämpligt, men inte genom att delta i en samling av spelare vid domaren.

 

Domarna kommer före varje match att vid kontakten med lagfunktionärerna innan match påminna lagen om att “visa respekt, protestera inte, sök inte upp oss, låt oss agera i fred – vi har instruktioner att ingripa mot bristande respekt”.

Läs mer om Uppförandekoden här

Fakta domarna i Allsvenskan och Superettan:
Svenska Fotbollförbundet beslutar och utser domare till matcherna i Allsvenskan och Superettan. Svenska Fotbollförbundets domarorganisation utgörs av domarkommittén, coacher, observatörer och instruktörer. Det administrativa arbetet sköts framförallt av personalen på Svenska Fotbollförbundets domaravdelning. Domarkommittén är det beslutsfattande organet. En gång om året beslutar domarkommittén om hur Sveriges nästan 350 förbundsdomare skall klassificeras, det vill säga på vilken nivå de ska få döma nästföljande år.