Svensk Elitfotbolls Uppförandekod

Som medlemmar i Svensk Elitfotboll och deltagare i Allsvenskan och Superettan har vi alla ett gemensamt ansvar för svensk fotboll. Tillsammans vårdar vi ligornas och klubbarnas varumärken genom att föregå med gott exempel och agera föredöme för hur vi beter oss på och utanför planen.

Klubben spelar en central roll i etableringen och utvärderingen av Uppförandekoden och verkar för att dess värdegrund ska genomsyra hela klubbens verksamhet, från A-lag till ungdomslag, publik och övriga personer som på något sätt representerar klubben. Vi skall tillsammans arbeta för att kontinuerligt förbättra arbetet och följa de rekommendationer som en tredjepartsrevision kan ge.

Vi vill ha en fotboll där:

• Alla känner sig välkomna, oavsett kön, sexuell läggning, religion, etnicitet eller nationalitet

• Alla känner sig trygga och säkra att gå på våra arrangemang

• Vi arbetar tillsammans för att bejaka den positiva stämningen på våra läktare

• Vi alla visar respekt för varandra oavsett om det rör spelet, spelarna, domarna, ledarna, , anställda, förtroendevalda och publiken.

För oss handlar fotboll om rättvisa, respekt, värdighet och glädje – och vi agerar för att visa det.

För att se det signerade dokumentet med alla klubbar i Allsvenskan och Superettan, klicka HÄR!

Fotboll, Allsvenskan, GIF Sundsvall - IFK Göteborg

Så jobbar vi vidare med Uppförandekoden

Vi har valt att göra Uppförandekoden och överträdelser mot den till ett internt förbättringssystem för SEF-klubbarna – inte till en juridisk process där klubbarna ska sätta dit varandra, eller en pappersprodukt. Detta för att vi vill få till en dialog mellan klubbarna.

Huvudsaken är att vi får en utvecklande dialog inom och mellan klubbarna om vad som är OK eller ej. Uppförandekoden är alltså inte ett disciplinärt bestraffningssystem, utan ett internt kvalitetssystem för att vi vill bli bättre på hur vi agerar, både på och vid sidan av planen.

Vi har alla ett ansvar inom den svenska elitfotbollen att föregå med gott exempel och följa vår värdegrund, och så här vill vi att klubbarna arbetar med Uppförandekoden:

Hur agerar vi vid överträdelser av Uppförandekoden?
När någon från den egna klubben, eller en annan klubb, upplevs bryta mot Uppförandekoden finns det möjligheter att göra en anmälan. Detta skall göras skriftligen till berörd klubbs klubbdirektör (eller motsvarighet).

Vem kan anmäla?
Varje SEF-klubb och dess funktionärer kan anmäla annan eller egen klubb. Utöver klubbarna har vi också identifierat andra parter som till exempel matchdelegater och domare som också har rätt att anmäla en klubb. Utomstående omfattas däremot inte av rätten att anmäla enligt koden, såsom exempelvis publik, media, allmänhet, polis och liknande. Detta är ett internt verktyg.

Vår rekommendation är dock att anmälan går via klubbchefen i anmälande klubb till klubbchefen i berörd klubb, så att enskilda individer inte behöver känna sig uthängda.

Hur går man vidare med en anmälan?
Mottagande klubbs klubbchef dokumenterar anmälan, bekräftar mottagandet och vidtar sedan de åtgärder man finner lämpliga. Anmälan och åtgärder dokumenteras i en åtgärdspärm.

Vår partner Deloitte har såsom tredjepartsrevisor uppgiften att granska klubbens agerande, och har rätten att se åtgärdspärmen vid begäran.

Vad händer om åtgärderna uteblir?
Vid underlåtenhet att agera eller tydliga brister däri, kan klubben anmälas till disciplinsutskottet. Inte för förseelsen i sig, utan i så fall för klubbens brist på agerande.

Rekommendation
Klubbarna uppmanas använda möjligheten att anmäla. Detta system handlar INTE om angiveri eller bestraffning. Det handlar om att svensk fotboll och dess elitklubbar ska utvecklas som organisationer och personer, och det kommer inte att ske om vi inte alla bistår med synpunkter på vad som är eller inte är OK.

Ingen anmälan = ingen grund för dialog inom klubben = ingen förbättring!

Vi vill därför uppmana alla som har åsikter rörande oönskade beteenden att anmäla detta, först då får vi möjligheten att bli bättre. Ett stort förankringsarbete behövs för att kvalitetssäkra arbetet med uppförandekoden.