Svensk Elitfotboll deltog under gårdagen på ett riksdagsseminarium om spelmarknaden tillsammans med Spelfriheten och elitfotbollens huvudpartner Unibet. Moderaterna (M) stod som värd för seminariet som hölls på temat samverkan för att stärka konsumentskyddet. Fokus låg bland annat på hur Svensk Elitfotboll, tack vare partnerskapet med Unibet, på ett effektivt sätt kan adressera spelproblem inom fotbollen.
– I vårt fall är det tack vare vår samverkan med Unibet som vi kunnat prioritera dessa frågor, säger Anders Wikström, ansvarig för integritetsfrågor på Svensk Elitfotboll.

Seminariet bestod huvudsakligen av två delar. Under den första halvan berättade Svensk Elitfotboll, Spelfriheten och Unibet om samarbetet som initierades i maj 2023. Ett samarbete vars ambition var och är att adressera spelrelaterade frågor bland spelare och ledare såväl proaktivt som i ett reaktivt och behandlande syfte för de som är i behov av hjälp. Bakgrunden till samarbetet är att spelberoende numer är klassat som en folksjukdom och att en KI-studie, framtagen på beställning av Svensk Elitfotboll, indikerar att elitidrottare i högre grad än normalpopulationen riskerar att utveckla ett osunt spelande.

– Inom vårt partnerskap med Unibet har vi satt spelansvar som ett prioriterat område och tillsammans valde vi att inleda en samverkan med Spelfriheten för att genomföra de åtgärder som forskarna pekade på, fortsätter Anders Wikström.

Inom ramen för samarbetet genomför Svensk Elitfotboll, Spelfriheten och Unibet föreläsningar hos samtliga 32 klubbar i Allsvenskan och Superettan. Föreläsningarna handlar om riskerna med spel och vilken hjälp som finns att få för den som har problem.

– Vi är fullt medvetna om riskerna med spel och vi tar det på största allvar, därför var det viktigt att vi gemensamt fick samarbetet på plats, inklusive föreläsningarna med Spelfriheten. Nu har vi möjlighet att komma ut till klubbarna och prata med spelare och ledare för att förebygga problemspelande inom Svensk Elitfotboll. Hållbart och ansvarsfullt spelande har alltid varit en viktig del i vårt arbete därför är det viktigt att vi kan påverka detta genom vårt sponsorskap, säger Anders Falk, Sverigechef på Unibet.

Syftet med att även involvera Spelfriheten i samarbetet var att skapa närhet till en oberoende part som kan hjälpa dem som själva upplever problem med spel, alternativt de som har någon i sin närhet som har problem med sitt spelande. Under seminariet berättade även Anders Wikström att nästa steg i arbetet blir att göra insatser längre ner i åldrarna genom att på ett långsiktigt plan även börja arbeta med frågan i klubbarnas akademier.

– Målsättningen med samarbetet är självklar. Vi vill minska risken för att våra spelare och ledare hamnar i spelproblematik och samtidigt göra det enklare att söka hjälp om man redan upplever problem. Vi ser det som en form av sportslig hållbarhetsfråga som handlar om att skapa hållbara miljöer för våra klubbar, spelare och ledare, avslutar Wikström.

Läs mer om Svensk Elitfotbolls, Spelfrihetens och Unibets besök hos klubbarna i Allsvenskan och Superettan.