Svensk Elitfotboll, Unibet och Spelfriheten har genomfört två tredjedelar av de besök som görs hos alla klubbar i Allsvenskan och Superettan för att utbilda spelare och ledare kring riskerna med spel, vart man kan få hjälp och vilka tecken man ska vara vaksam på när det gäller spelproblem.
– Spelfriheten spelar en viktig roll i hur vi får ut vårt budskap. Vi vill att alla ska veta vilken hjälp som finns att få när de har eller upplever att de har problem, säger Anders Wikström, ansvarig för integritetsfrågor på Svensk Elitfotboll.

Efter Karolinska Institutes (KI) rapport om spelproblem inom elitfotbollen som Karolinska Institutet (KI) släppts, och som visade att elitfotbollen utgör en riskmiljö för spelmissbruk, har Svensk Elitfotboll (SEF) och Unibet gemensamt tagit ett krafttag. Inte minst genom att påbörja en nationell utbildningsresa tillsammans med Spelfriheten med föreläsningar på plats för spelare och ledare i alla klubbar inom Allsvenskan och Superettan.

– Enligt KI så har elitfotbollen, precis som samhället i stort, sin beskärda del utmaningar gällande spel om pengar. Därför anser vi att det här samarbetet är extra viktigt för att nå ut, vilket vi verkligen också upplever att vi gör. Vi ser att utbildningstillfällena gör stor nytta. Vi hoppas att vi har en bättre situation i alla klubbar efter alla besöken är genomförda. Vårt mål är att ge spelare och ledare en större kunskap om baksidorna med spel samt kontaktvägar om man upplever att man själv eller en lagkamrat har problem, menar Anders Wikström.

Spelfriheten är en organisation som sprider kunskap om spelberoende. Det handlar främst om att minska avståndet till att söka hjälp men även om att reducera stigmat kring sjukdomen. Hittills har Spelfriheten i samarbete med Unibet och Svensk Elitfotboll utbildat 22 stycken av alla klubbar i Allsvenskan och Superettan i spelansvar.

– Ansvarsfullt spelande genomsyrar hela vår verksamhet och samarbetet med Spelfriheten är nu en central del i vårt sponsorskap av Svensk Elitfotboll. Efter att två tredjedelar av klubbarna har besökts kan vi konstatera att utbildningen behövs och vi är glada att se att den gör stor nytta, säger Anders Falk, Sponsorchef på Unibet.

Spelfrihetens mätningar visar att förståelsen kring spelproblem har ökat i alla klubbar som hittills har besökts. Dessutom har kunskapsnivån för hur klubbarna arbetar internt ökat. Spelare och ledare är tryggare med vart de kan vända sig inom klubben för att få hjälp. 

– Majoriteten av alla som spelar gör det för nöjes skull, men några få hamnar i ett osunt spelande. Vi ser det som vårt ansvar att utbilda och hjälpa de människor som riskerar att hamna i spelproblem eller som redan gjort det. Det är vad denna insats handlar om, menar Anders Falk.

Så här långt igenom den här insatsen har Spelfriheten, Svensk Elitfotboll, Unibet och klubbarna genom att samverka kunnat erbjuda både ökad kunskap och hjälp till fler människor, vilket också är huvudambition med samarbetet.

– Att elitidrotten och lagidrotter utgjort en riskmiljö är något vi har förstått bland våra hjälpsökande redan tidigare. Vi har flera exempel på allt ifrån fotboll till ishockey, innebandy och handboll. Men problemet är utbrett även i andra miljöer där både tävling och en närhet till gambling finns. Därför känns den mix av preventivt arbete och direkt hjälp vi får möjlighet att bistå med nu extra viktig. Tack vare den samverkan har lyckats med här når vi både längre ut i samhället och närmare de som kan behöva hjälp, menar Allan Erdman, Kommunikationsansvarig på Spelfriheten.

Besöken hos klubbarna i Allsvenskan och Superettan fortsätter under hösten med ambitionen att samtliga klubbar ska ha genomgått spelansvarsutbildningen innan årsskiftet.

Läs mer om Svensk Elitfotbolls bettingregler här